Amerika Vizesi 2023

Amerika Vizesi 2023; Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak kabul edilen Amerika, yaygın olarak Birleşik Devletler olarak anılır. Birleşik Devletler olarak anılmasının nedeni ise 50 eyalete sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra federal bir bölgeye de sahiptir. Bu bölgeye ve de eyaletlere seyahatlerde Amerika vizesi 2023 prosedürlerine değinilir. T.C. vatandaşları:

 • ABD vizesine sahip olmak için konsolosluk bünyesinde belirlenen formu doldurmalıdır.
 • Konsolosluk randevularına geçmeleri ve de belgelerini teslim etmeleri beklenir.

Amerika  

Ortalama yüzölçümü 9,8 milyon km2 olarak bilinen Amerika, dünya çapında üçüncü büyük devlet olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra yine dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olarak bilinir.

Nüfusunun yaklaşık olarak 328 milyon olduğu düşünülüyor. Almış olduğu göçlerden kaynaklı olarak bu sayının her geçen gün artış gösterdiği açık durumda. Amerika vize 2023 prosedürlerine değinmeden önce ülkeye ilişkin:

 • Kuzey, Orta Amerika ve Güney Amerika olarak adalardan oluşan bir kıya olarak bilinir.
 • Yeni Dünya’yı oluşturan ülke statüsüne sahiptir.

Megakentleri ile adından söz ettiren ülkenin bundan kaynaklı olarak pek çok turiste ev sahipliği yaptığı da bilinir. Örnek vermek gerekirse nüfusu ile başı çeken New York bunlar arasında gösterilir. New York’u yine nüfusu ile Meksiko takip ediyor. Los Angeles ve Buenos Aires olarak diğer kentleri de sık sık turist kabul ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin sık sık turist alan bir diğer şehri Washington oluyor. Aynı zamanda Washington devletin başkenti olarak kabul edilir. Sonuç olarak tüm bu kentlere seyahat etmek isteyenlere:

 • Vize prosedürleri belirtilir ve uyulması halinde seyahate geçilebilir.
 • Pasaport ile vize şartlarına değinmek isteyenlere danışmanlık hizmetleri de eşlik eder.

Nitekim Amerika vizesine sahip olmak diğer ülkelere nazaran daha zorlayıcı kabul edilir. Zorlayıcı prosedürlerin üzerinde durulduğu belirtilir. Bunun için seyahat etmek isteyenlerin önceliği danışmanlık ile harekete geçmek oluyor. Gerek pasaportlara gerekse vizelere dair tüm detaylara hakim olmakta fayda var.

Amerika Vizesi Gerekli Evraklar 2023

Amerika vizesi 2023 yılında nasıl alınır merak edenlere ilk etapta vize türleri sıralanır ve tercihte bulunmanız beklenir. Öyle ki vize türlerine göre ayrı evraklar eşliğinde müracaat edilmesi esas alınır. Bunlar nelerdir sorgulayanlara:

-B1 Vizesi: Mesleki toplantılar söz konusu olduğu zaman B1 vizesine yer verilir. Benzer şekilde konferans ya da seminer katılımı için T.C. vatandaşlarından B1 vizesi talep edilir.

-B2 Vizesi: Söz konusu seyahatler turistik ya da kültürel amaçlı ise B2 vizesine yönelmek gerekir. Bunun gibi aile ziyareti ve de tıbbi tedavi için B2 vizesine başvurulması beklenir.

Göçmen olmayan Vize kategorisi olarak turistik seyahatlere gönderme yapılır. Seyahatleri destekleyen evrakların her birini toplamanız beklenir. Amerika vizesi gerekli evraklar 2023 senesinde nelerdir merak edenlere öncelikle DS -160 formundan söz edilir. Forma dair:

 • Amerika Konsolosluğu resmi sitesinden ulaşmanız esas alınır.
 • Online başvuru formunun indirilmesi ve doldurulması beklenir.
 • Ortalama olarak 50 sorudan oluşan forma girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması istenir.

Amerika vizesi gerekli evraklar 2023 olarak sadece forma değinilmez. Adından gelen pasaporta ilişkin 10 yıldan eski olmaması dikkate alınır. Bunun kadar seyahatten itibaren en az 6 ay kadar geçerliliğinin bulunması istenir. En az 2 boş sayfası ise vizenin eklenmesi esas alınır. Pasaport ile başvuru formunun ardından gelenler:

 • 5×5 cm boyutunda olarak biyometrik fotoğraflara ihtiyaç duyulur.
 • Başvuruda bulunan kişinin nüfus cüzdanını fotokopisi ile birlikte ibraz etmesi beklenir.

Evli olanların ayrıca evlilik cüzdanını ibraz etmesi beklenir. Ardından vize talep dilekçesinin hazırlanması ve Konsolosluğa hitaben yazılması istenir. Şahsen yazılan dilekçelere onay verilir. Buna ek banka hesap cüzdanı üzerinden yeterli bakiyeye sahip olup olmamanız da değerlendirilir. Her bir değerlendirme üzerine Amerika vizesi almak kaç gün sürer merak edenlere en az 5 iş gününden en fazla 1 aya kadar süreçler eşlik eder.

Amerika Aile Birleşimi Gerekli Evraklar

Aile bireylerinden herhangi birinin Amerika’da bulunması halinde aile birleşimi vizesine değinilir. Amerika vizesi 2023 olarak aile birleşimine değinilmese de birkaç yöntemin üzerinde durulur. Öncelikle bu yöntemlerden söz etmek gerekirse:

 • Green Card sahibi olan T.C. vatandaşları ziyarete geçebilir.
 • K3 eş vizesi dahilinde de seyahat etmeniz kolay hale gelir.

Tüm bu yöntemlere dair önceliğiniz Amerika aile birleşimi gerekli evraklar nelerdir öğrenmek ve her birinin eksiksiz olarak ibraz etmek olmalıdır. Aynı zamanda başvurular Amerika Göçmen Ofisleri üzerinden gerçekleşir. Bunun üzerine ortalama 1 ayın ardından sonucu öğrenmeniz esas alınır.

Amerika aile birleşimi gerekli evraklar olarak başı çeken pasaport oluyor. Pasaportların yıpranmamış ve 2 sayfasının boş olması gibi hususlara değiniliyor. Ardından gelen evraklar ise:

 • Biyometrik olarak 2 adet fotoğraf ibraz edilmelidir.
 • Eksiksiz olarak doldurulan vize başvuru formuna ihtiyaç duyulur.
 • Nüfus kayıt örneğinin aile ve adres bilgilerini içerecek şekilde ibraz edilmesi gerekir.
 • Amaca uygun olacak şekilde vize talep dilekçesinin şahsen hazırlanması istenir.

Aynı zamanda ikamet edilecek yerin bilgilerini belgeler ile paylaşmanız önem arz eder. Uçak rezervasyonları da işlemleri hızlandırır ve aile birleşimi vizesini almanız kolay hale gelir.

Başvuruda bulunan kişinin son 3 ayı içerecek şekilde hesap dökümlerini paylaşması önem arz ediyor. Bunun yanı sıra Amerika’da yaşayan eşe dair çeşitli belgeler istenebilir. Bunlar:

 • Eşin maaş bordrosu ile hesap dökümleri dikkate alınır.
 • İş tanımına ilişkin belgelerini hazırlamaları beklenir.

Söz konusu K3 eş vizesi olduğu zaman pasaportların en az 8 ay kadar geçerliliğinin bulunması dikkate alınmaktadır. Bunun ardından DS-230 başvuru formunun doldurulması istenir. Aynı zamanda yeminlik geçim beyannamesi talep edilir ve nüfus kayıt örneklerine geçilir. Her bir belgenin güncel tarihli olarak ibrazına karşı aile birleşimi vizesini almanız kolay hale gelir.

Amerika Çalışma Vizesi Gerekli Evraklar

Amerika Vizesi 2023 yılı olarak kodlara değinilir ve seyahat amacına uygun olanı seçmeniz beklenir. Bunlar arasında olan Amerika E1 – E2 vizesinin çalışma izni için ele alındığı açık durumda. Ticaret ya da yatırım anlaşmaları söz konusu olduğu zaman T.C. vatandaşlarının bu yönde tercihte bulunmaları istenir. Çalışma vizesi türleri olarak devamında:

 • H-1B vizesinin yüksek derece mesleğe sahip olan T.C. vatandaşlarına paylaşıldığı belirtilir.
 • H-2A olarak ise sezonluk çalışma imkanlarına dair vizelere değinilir.
 • H-2B vizesinin de tarım dışı işçilere dair hazırlandığı görülür.
 • H3 vizesi olarak hem akademik hem de tıbbi alanda çalışma gösterenler kabul edilir.

Amerika çalışma vizesi gerekli evraklar her biri için ayrı ayrı değerlendirilir. Ancak en başta tüm T.C. vatandaşlarının ibraz etmesi gereken belgelere değinilir. Bunlar nelerdir sorgulayacak olursanız:

 • C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopinizi hazırlamanız gerekir.
 • Pasaportların seyahat bitiminden itibaren minimum 6 ay kadar geçerli olması dikkate alınır.

Eski pasaportların da ibraz edilmesi önem arz eder. Pasaportlara ek güncel bir tarihte çekilmiş olan biyometrik fotoğraflara ihtiyaç duyulur. 2 adet olacak şekilde vize başvuruları sırasında ibraz edilmesi beklenir.

Amerika çalışma vizesi gerekli evraklar bunlar ile sınırlı kalmaz. Arkasından gelen tam vukuatlı nüfus kayıt örneğine ve de şahsi vize talep dilekçelerine de değinmek gerekir. Aynı zamanda formlar olarak:

 • Amerika vize başvurularında başı çeken DS -160 formu oluyor.
 • Çalışma vizesine dair I-129 formunun da doldurulması bekleniyor.

Vize talepleriniz adına önceliğiniz belgeleri toplamak ve eksiksiz olarak ibraz etmek olmalıdır. Başvuru sahiplerinin şahsen olacak şekilde başvuru yapmaları gerekir. Bunun için de yetkili olan Konsolosluk ya da Büyükelçilik üzerinden alınan randevular dikkate alınır. Randevu gününe kadar hazırlıklar tamamlanmalı ve belgeler eksiksiz olarak ibraz edilmelidir.

Amerika Öğrenci Vizesi Gerekli Evraklar

Sadece turistik ve de aile birleşimi adına vize türlerine değinilmez. Amerika vizesi 2023 yılında da birkaç türden paylaşılır ve seyahat nedenine göre aralarından tercihinizi yapmanız beklenir. Örneğin söz konusu öğrenci vizesi olduğu zaman:

 • F1 olarak öğrenci vizesine dair belgelerinizi toplar ve müracaat edersiniz.
 • Mesleki eğitim için de M1 vizesi üzerinden seyahate geçmeniz beklenir.

Öğrenci ve mesleki eğitime uygun olan vizelerde belli başlı evraklara değinilir. Amerika öğrenci vizesi gerekli evraklar hangileri sorgulamanız ve her birini ibraz etmeniz beklenir. Bunlar arasında başı çeken DS -160 formu tüm vize türlerinde geçerlidir. Forma dair:

 • Kabul edilen dil İngilizce olarak belirtilir ve bilgilerin sıralanması beklenir.
 • Online formun Amerika Büyükelçiliği sitesinden ulaşılması esas alınır.

Formun ardından gelen pasaport için de en az 6 aylık geçerlilik tarihine değinilir. Hatta pasaportların minimum 2 sayfası boş ise öğrenci vizesinin eklenmesi esas alınır. Bunlara ek en az 10 yıl içerisinde çıkartılmış olan pasaport dahilinde müracaat edilmesi gerekir.

Amerika öğrenci vizesi gerekli evraklar sadece bunlar ile sınırlı kalmaz ve ardından biyometrik fotoğraflara değinilir. Pasaport gibi biyometrik fotoğraf için de dikkate alınan hususlar şöyle:

 • Güncel bir tarihte çekilmiş olması önem arz eder.
 • Arka fonu beyaz ve 5×5 cm boyutunda olarak fotoğraflarınızı paylaşmanız istenir.

Olmazsa olmaz nüfus cüzdanı fotokopisini ve de tam vukuatlı nüfus kayıt örneğini de es geçmemek gerekir. Kayıt örneklerinde aile bilgileri dikkate alınır ve ikamet detaylarına da değinilir.

Vize talep dilekçesini de gidiş amacına uygun olacak şekilde hazırlamanız istenir. İngilizce olacak şekilde hazırlanan dilekçelere onay verilir. Buna ek öğrencilerin 18 yaşından küçük olması da belgeleri şekillendirir. Özellikle de noter tasdikli olarak muvafakatnameler talep edilir. Ebeveyn onayına bağlı olarak öğrenci ile mesleki eğitim vizesi alınabilir.

Amerika Vizesi Ücreti 2023

Amerika vizesi 2023 yılında dair sadece talep edilen belgelerin üzerinde durulmaz. Belgeler kadar dikkate alınan bir diğer unsur Amerika vizesi ücreti 2023 oluyor. Ancak tek bir ücret yerine vize türlerine göre ayrı tutarlara değiniliyor. Öncelikle 160 USD olan bedele karşı alınacak vizeler:

 • Ziyaretçi, transit, akademik olmayan öğrenci vizelerine değinilebilir.
 • Gazeteci, geçici çalışan ve de firma içi transfer adına da aynı tutara değinilir.

Bunun ardından gelen Amerika vizesi ücreti 2023 olarak 265 USD değerine göz atılır. Diğerleri gibi 265 USD bedelinin birkaç vize türünde geçerli olduğu belirtilir. Merak edenlere:

 • Tüccar ile yatırımcı vizelerine ilişkin 265 USD değerine yer verilir.
 • İşçi olarak E3 vizesi için de aynı tutarın yatırılması gerekir.

10 yıllık Amerika vizesi ne kadar gibi süre esaslı olacak şekilde tutarlara değinilebilir. 160 USD olan azami tutar üzerine hesaplama gerçekleşir ve yatırım işlemlerine geçmeniz beklenir. Öyle ki başvuruların tamamlanması adına sadece belgeleri ibraz etmek yeterli olmaz. Bunun ardından başvuru ödemelerine de geçmek gerekir.

Amerika Vizesi Aile Birleşimi 2023

Uzun vadeli vize türleri arasında aile birleşimi de yerini almıştır. Amerika vizesi 2023 adına uzun ve de kısa süreli seyahatlere değinilir. Bunun üzerine aile birleşimi tercihinde bulunanlara birkaç yöntemden söz edilir. Örneğin Green Card için:

 • Türkiye üzerinden ilgili belgeler ile başvurulara geçmeniz beklenir.
 • Amerika Göçmen Ofisleri üzerinden başvurular değerlendirmeye alınır.

Amerika vizesi aile birleşimi 2023 adına sadece Green Card ile sınırlı kalınmaz. Buna ek olarak K3 eş vizesine de onay verilir. Her bir aile birleşimi yöntemine dair ortalama süreç 1 ay olarak belirtilir. Süreçten önce ise hazırlanması gereken evraklara değinilir. Şöyle ki:

 • Pasaport, biyometrik fotoğraf ve vize başvuru formu başı çeker.
 • Nüfus kayıt örneği ile vize talep dilekçesine de ihtiyaç duyulur.

Amerika vizesi aile birleşimi 2023 için ikamet edeceğiniz yere ilişkin belgeleri de hazırlamanız gerekir. Hatta yeterli mali güce sahip olduğunuzu güncel hesap dökümleri ile belirtmeniz önem arz eder. Bunun için de son 3 aylık banka hesap cüzdanına ihtiyaç duyulur.

Amerika Çalışma Vizesi 2023

Amerika vizesi 2023 yılında öncelikle seyahat amacına göre netlik kazanır. Bunun gibi kalınacak gün sayısı da belirleyici olur. Örneğin uzun vadede aile birleşimi gibi çalışma vizesine de değinilir. Bu vizeye ilişkin türler olarak:

 • Yetenek ve spor kategorilerine karşı başvurulara geçilir.
 • Din görevlisi ile sanat alanında da ayrı vize seçeneklerine yer verilir.

Amerika çalışma vizesi 2023 olarak E-1 – E2 vizesine değinilir. Başvuru sahiplerinin bizzat olacak şekilde başvuruya geçmeleri beklenir. Başvuru aşamasında kimlik, seyahat ve pasaport belgelerinin ibraz edilmesi istenir. Amerika çalışma vizesi 2023 yılında da belgeler üzerinden ele alınır ve 1 ay içerisinde sonuca geçilir.

Amerika İş Arama Vizesi 2023

Söz konusu çalışma yerine iş arama olabilir. Amerika vizesi 2023 olarak bu kategoriye de yer verilir ve prosedürlere uygun olanların seyahate geçmelerine izin verilir. Amerika iş arama vizesi 2023 olarak:

 • H-1B1 olarak ele alınan vizeye dair tekliflerin üzerinde durulur.
 • Başvurularda Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanan belgelere ihtiyaç duyulur.

Amerika iş arama vizesi 2023 yılında da benzer prosedürler eşliğinde gerçekleşir. Öncelik evraklara verilir ve her birinin ibrazına karşı sonucu öğrenmeniz birkaç haftayı bulabilir.

Amerika Eğitim & Erasmus Vizesi 2023

Amerika eğitim & Erasmus vizesi 2023 yılında da ele alınmaz. Şöyle ki ABD Erasmus programlarına değinmez. Bunun yerine Amerika öğrenci vizesine dair tercihinizi yapmanız beklenir.

Amerika eğitim & Erasmus vizesi 2023 yerine öğrenci vizesinden alınan sonuca göre eğitim programlarına katılmanız mümkün olacaktır.

Amerika Vize Reddi 2023

Amerika vize reddi 2023 yılında da eksik ya da hatalı olan belgeler üzerinden ele alınacaktır. Bunun kadar finansal kaynakların yetersiz olması üzerine redde karar verilir. Amerika vize reddi 2023 olarak devamında gelenler ise:

 • DS-160 formunun hatalı bilgiler ile doldurulması sorun teşkil eder.
 • Vizeyi farklı ve yanlış amaçla kullanmakta redde neden olur.

Amerika vizesi için banka hesap dökümü sorgulanır mı?

T.C. vatandaşları son 3 ayı içerecek şekilde banka hesap dökümlerini paylaşmak zorundadır.

Amerika’da maksimum ne kadar süre kalınır?

Alınacak 10 yıllık vizede dahi tek seferde kalabileceğiniz süre en fazla 6 ayla sınırlandırılmıştır.

Amerika vizesi ise Schengen bölgesine seyahat edilir mi?

Amerika vizesinin Avrupa için geçerli olmadığı ve Schengen sahibi olanlar seyahat edebileceği belirtilir.

Amerika Vize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp
 • ×