Amerika Vize Başvurusu: Kapsamlı Rehber

Amerika Vize Başvuru 2021

ABD vizesi Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet etmeyen kişilerin ülkeye girmelerine imkan tanıyan bir belgedir. Bu nedenle ülke dışında yaşayanların Amerika’ya girmek istediklerinde bu belgeye sahip olmaları gerekir.

Ancak vize sahiplerinin ülkeye girebilmeleri vize dışında Gümrük ve Sınır Koruma ile ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişlerinin onayına bağlıdır. Bazı durumlarda müfettişlerin onay vermedikleri vize sahiplerinin ülkeye girişi mümkün olmamaktadır.

ABD Vizesini Almak Gerekip Gerekmediğini Anlamak

ABD’ye gitmeyi düşünenlerin ilk düşünceleri arasında vize almalarına gerek olup olmadı yer alır. Vize alma gerekliliği kişilerin uyruklarına, vize muafiyet durumlarına ve diğer şartlara bağlı olarak değişir.

ABD 38 ülke vatandaşına vize muafiyeti (VWP) sunar. Bu ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girmek istediklerinde vizeye ihtiyaçları yoktur. 38 ülke vatandaşları 90 gün ülkede iş veya çeşitli amaçlarla bulunabilirler.

ABD vize muafiyetinin bulunduğu 39 ülkenin ismi ise şöyledir;

 • Belçika, Andora, Şili, Almanya, Macaristan
 • Avustralya, Fransa, Brunei, Yunanistan, Finlandiya
 • Avusturya, Çekya, İzlanda, Danimarka, Liechtenstein
 • Estonya, Yeni Zelanda, Singapur, İrlanda, Malta
 • İtalya, Norveç, Lüksemburg, Japonya, San Marino
 • Letonya, İngiltere, Slovenya, İsviçre, Litvanya
 • Monako, Tayvan, Güney Kore, Hollanda, İsveç
 • Portekiz, İspanya, Slovakya

Bu ülkelerin vatandaşları Irak, İran, Suriye ve Lübnan gibi ülkelere ziyarette bulunmuşu olmaları durumunda vize zorunluluğuna tabidirler.

Amerika Vize Başvurusu: Kapsamlı Rehber
Amerika Vize Başvurusu: Kapsamlı Rehber

38 ülke vatandaşlarının uzun süreli olarak ABD’de kalmak istemeleri durumunda vize almaları gerekir. Bu sayede ülkede uzun süre kalabilirler. Bu kategoride olan kişiler ayrıca sınırda görevlilerin engellemesi durumunda vizesiz giriş yapamayabilirler.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mikronezya, Marshall Adaları ve Palau ile yapmış olduğu Özgür Birlik Sözleşmesi sayesinde bu yerlerin vatandaşlarının da ülkeye girişlerinde vizelerinin bulunması gerekmez.

Hatta bu vatandaşlar Amerika’da istihdam, eğitim, iş ve tatil gibi amaçlarla sınırsız olarak bulunabilirler. Son olarak 38 ülke dışında kalan ülkelerin vatandaşlarının ise hem kısa süreli hem de uzun süreli kalışlar için ABD vizesi almaları gerekmektedir.

Kanada Ve Bermuda Vatandaşlarının Elde Ettiği Vize Ayrıcalıkları

38 ülke dışında Kanada ve Bermuda vatandaşlığı bulunan kişilerin iş gezisi veya turizm gibi amaçlarla ABD’ye gitmeleri gerektiğinde 90 gün vizesiz giriş hakları vardır. Bu kişilerin ülkeye giriş için göçmen olmayan vize veya ESTA gibi belgelere sahip olmaları zorunluluğu yoktur.

Kanada vatandaşlarının ABD’ye çalışma için gitme hakları da bulunur. Hatta bu ülkenin vatandaşları NEXUS Kartı ve Gelişmiş Sürücü Belgesi’ni giriş çıkış işlemleri için pasaport yerine kullanabilirler.

Bermuda vatandaşlığı bulunan kişilerinse turizm ve iş dışında ülkeye girişlerinde 6 aya kadar ülkede kalma imkanları vardır. 6 aydan uzun süreli kalmak istediklerinde vize başvurusunda bulunmaları gerekir.

ABD Vize Başvuruları

ABD vize başvurularının aşamaları vize türlerinin genelinde benzer şekilde gerçekleşir. Başvurularda farklılık gösteren vizeler için gerekli olan belgelerdir. Bu belgelerin nelere olduğu da seçilen vize çeşidine bağlı olarak belirlenir.

Bu nedenle vize almak isteyenlerin hangi tür bir vize alacaklarını tespit etmeleri ve bu vize için uygun olan başvuru adımlarını izleyerek belgelerini teslim etmeleri gerekir. Genel olarak vize başvurusunda ilk adım Amerikan büyükelçiliği ve konsolosluğuna başvurmak ve çevrimiçi olarak başvuru formunu doldurmaktır.

ABD Vizesi Çeşitleri

ABD’ye gitmek için kullanılabilecek vizeler göçmen vizeleri ve göçmen olmayan vizeler olarak iki ana gruba ayrılırlar. Bu iki ana grupta incelenebilen 185 üzerinde vize çeşidi vardır.

Bu vize çeşitlerinden en bilinenleri ve önemlileri şunlardır;

 • Ziyaretçi vizeleri
 • Değişim ziyaretçi vizeleri
 • Öğrenci vizeleri
 • Geçici çalışma vizeleri
 • Anlaşma tüccarı ve yatırımcı vizeleri
 • Diplomatik ve resmi vizeler
 • Transit ve mürettebat vizeleri
 • Suç ve insan ticareti mağduru vizeleri
 • Acil akraba ve aile sponsorlu vizeler
 • İşveren destekli vizeler
 • Nişanlı ve eş vizeleri
 • Diğer göçmen vizeleri

Bu vizelerin tamamı kendi içinde kategorilere ve özelliklere ayrılan vizelerdir. Farklı ülke vatandaşları tarafından amaçlar doğrultusunda Amerika’ya giriş için kullanılabilirler.

 • Ziyaretçi Vizeleri ve Özellikleri

Ziyaretçi vizeleri iş ziyaretçi ve turizm ziyaretçi vizeleri olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar. İş ziyaretçi vizeleri B1 vizeleri turizm ziyaretçi vizeleri ise B2 vizeleri olarak adlandırılır. Bu vizelerin en önemli özelliği ABD’de 6 ay ziyaret etme imkanı tanımalarıdır.

 • Değişim Ziyaretçi Vizeleri ve Özellikleri
 1. Değişim ziyaretçi vizeleri Amerika’ya eğitim amacıyla gelenlerin ve değişim programlarına katılanların alabileceği vize çeşididir. Ayrıca bu vizelerin istihdam amacıyla alınabilmesi de mümkündür. Amerika değişim ziyaretçi vizeleri J1 ve Q1 olarak anılan vizelerdir.
 • Öğrenci Vizeleri ve Özellikleri

ABD öğrenci vizeleri genel olarak iki gruba ayrılırlar. F ve M vizeler olarak anılan bu vizeler mesleki ve akademik amaçlar için alınırlar. Çalışma alanlarına veya okula bağlı olarak hangi vizelerin alınabileceği belirlenir.

M1 vizesi mesleki amaçlar için alınan bir vizedir. F1 vizesi öğrencilerin alabileceği vize türüdür. Ayrıca F1 vizesine bağlı olarak alınabilen F2 vizesi de vardır. Bu vize F1 vizesine sahip olan kişilerin bakmaları gereken ve bu sebeple ABD’de bulunacak kişilerin almaları gereken bir vizedir.

 • Geçici Çalışma Vizeleri ve Özellikleri

Geçici çalışma vizelerinin özelliği Amerika’da geçici olarak çalışma izni alınmasını sağlamalarıdır. Bu vizeler çalışma alanlarına bağlı olarak kendi aralarında çeşitli kategorilere ayrılırlar.

Geçici çalışma vizelerinin çeşitleri ve özellikleri şunlardır;

 1. H1B vizesi: uzmanlık alanlarında çalışacak kişilerin alabileceği vize türüdür.
 2. H1B2 vizesi: Singapur ve Şili vatandaşlarının geçici çalışma için almaları gereken vizedir.
 3. H-2A vizesi: ABD tarafından seçilmiş olan ülkelerin vatandaşı olan geçici tarım işçilerinin alabileceği vize türüdür.
 4. H-2B vizesi: Tarım dışında bir alanda mevsimlik işçi olarak çalışan kişilerin alabileceği vizedir.
 5. H-3 vizesi: ABD’nin eğitim olanaklarından yararlanarak çalışmak isteyenlerin alabileceği vizedir.
 6. L1 vizesi: Şirket yöneticilerinin alabilecekleri geçici çalışma vizesidir.
 7. vizesi: Spor, sanat, bilim, eğitim ve işletme gibi alanlarda üstün yeteneği bulunan kişilerin alabilecekleri vizedir. Bu vize üç türe ayrılır. O1 vizesi belirtilen alanlarda üstün yeteneği olan kişilerin alabileceği vizedir. O2 vizesi ise O1 vizesine sahip olan kişilerin asistanlarına verilir. O3 vizesi ise O1 vizesine sahip olanların bakmaları gereken kişilerin alabilecekleri vizedir.
 8. P vizesi: Antrenörlük takım çalışanları ve sporcuların alabilecekleri vizedir.
 9. R1 vizesi: ABD’de geçici din görevlisi olarak çalışması gerekenlerin almaları gereken vizedir.
 10. E3 vizesi: Uzmanlık meslek kategorilerinde çalışacak olan Avustralya vatandaşlarının alabilecekleri vize çeşididir.
 11. Ben vize: Yabancı gazetecilerin ve medya temsilcisi olan kişilerin alabilecekleri vizedir. Bu vizeyi alabilmeleri için ülkeye eğitim, film, radyo ve çalışma gibi etkinlikler için gelmeleri gerekir.
 12. TN-TD vizesi: Meksika ve Kanada vatandaşlarının NAFTA ekonomik organizasyonlarına katılmaları gerektiğinde almaları gereken vizelerdir.

ABD’ye çalışmak amacıyla gitmek için vize almanız gerekiyorsa mesleğinize göre bu vizelerden birisini seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru için gerekli adımları vize belirleme sonrasında öğrenebilirsiniz.

 • Anlaşma Tüccarı ve Yatırımcı Vizeleri

Anlaşma tüccarı ve yatırımcı vizeleri Amerika Birleşik Devletleri ile aralarında denizcilik ve ticaret anlaşması bulunan kişilerin alabilecekleri vizelerdir. Bu vizeler aynı zamanda E vizeleri olarak da anılırlar. Anlaşmalı olan tüccarların alması gereken vize türü E1 iken anlaşmalı olan yatırımcıların alabilecekleri vize türü E2 vizesidir.

 • Diplomatik ve Resmi Vizeler

Diplomatik ve resmi vizeler, resmi ziyaretler için Amerika’da bulunması gerekenlerin alacakları vize çeşididir. A1, A2 NATO1-6, G1 ve G5 vizelerinden oluşurlar. A1 vizeleri daha çok hükümet yetkilileri ve diplomatlar alabilirler. Resmi görev için Amerika’da bulunuyor olmaları gerekir.

A2 NATO1-6 vizesi ise Amerika’da yabancı asker olarak görev alacaklara verilir. Ülkede bulunun uluslararası kuruluşlarda çalışacak olan kişilerin ise G1-G5 vizelerine sahip olmaları gerekir. NATO personeli olarak çalışacakların ise NATO vizesini almaları şarttır.

 • Transit ve Mürettebat Vizeleri

Transit ve mürettebat vizeleri ülkede bulunan transit alanı kullanması gereken kişilerle gemilerde veya uçaklarda mürettebat olarak çalışanların alabilecekleri vize türüdür. Transit geçişler için alınan vize C vizedir. Mürettebat olarak çalışanların ise D vizesine sahip olmaları gerekir.

 • Suç ve İnsan Ticareti Mağduru Vizeleri

ABD vize çeşitleri arasında suç ve insan ticareti mağdurlarının alabilecekleri vizelerde bulunur. Bu vizeler T ve U vizeleri olarak adlandırılırlar. T vizelerinin alınabilmesi için insan ticareti mağduru olan ve bu sebeple ağır travması bulunan kişi olunması gerekir. U vize ise suç işleyen kişiler sebebiyle mağduriyete uğramış olanların alabilecekleri vizedir. Bu vizeler aynı zamanda suç soruşturmaları için kullanılarak suçluların yakalanması adına yarar sağlarlar.

 • Acil Akraba ve Aile Sponsoru Vizeleri

Acil akraba ve aile sponsoru vizeleri ABD vatandaşlığı veya ikameti bulunan kişilerin akrabalarının ve ailelerinin alabilecekleri vize çeşitleridir. Bu vizelerde kendi içlerinde alınabilecek kişilere ve ihtiyaca göre kategorilere ayrılmışlardır. Acil akraba ve aile sponsoru vizeleri IR-2, F2A, F2B, F1, F3, IR5, F4, SQ, IR3, IR4, IH3 ve IH4 şeklindeki vizelerdir.

 • İşveren Destekli Vizeler

Amerika’da göçmen olarak çalışacak olan kişilerin alabilecekleri çok sayıda vize vardır. İşveren destekli olarak adlandırılan bu vizeler uyruğa, mesleğe ve çalışma şartlarına bağlı olarak çeşitlere ayrılırlar.

Bu vizeler;

 1. EB-5 vizesi: Göçmen yatırımcıların alabileceği belgedir.
 2. EB-1 vizesi: Olağanüstü yetenekleri sebebiyle iş teklifi alan kişilerin alacakları vize çeşididir.
 3. SQ vizesi: Irak ve Afgan vatandaşlarının ülke hükümetine bağlı olarak çalışmaları durumunda alacakları belgedir.
 4. S1 vizesi: Afgan ve Irak vatandaşlığı bulunan tercümanların ABD ordusunda çalışmaları durumunda aldıkları vizedir.

Bu vizelerin alınabilmesi için kişilerin iş teklifini almış olmaları gerekir.

 • Nişanlı ve Eş Vizeleri

ABD nişanlı ve eş vizeleri ABD vatandaşı olan kişilerin eşlerinin veya nişanlılarının alabilecekleri vizelerdir. Ülkede kalıcı göçmen olarak kalan kişilerin eşleri veya nişanlıları K3 vizesini alırken ABD vatandaşı olarak ülkede bulunan kişilerin eşleri veya nişanlıları CR1 ve IR1 vizelerini alabilirler.

K3 vizesine başvuran kişilerinin çocuklarının da olması durumunda çocukların alabilecekleri vize ise K4 vizesidir.

 • Diğer Göçmen Vizeleri

ABD tarafından verilen vize türlerinin sonuncusu ise diğer göçmen vizeleri olarak adlandırılan vizelerdir. Bu vizeler çeşitlilik göçmen ve resident vize olarak anılırlar. Çeşitlilik göçmen vizesi ülkeye göç ülkelerinden gelen kişilere verilmekte olan bir vizedir. Resident vize (SB vize) ise ABD’den istenmeyen sebeplerle ayrılan kişilerin ülkeye geri dönebilmeleri için almaları gereken vizedir. Ancak bu vizenin alınabilmesi için başvuruda bulunan kişilerin ülkenin daimi vatandaşı olmaları gerekir.

Göçmen Vizesi Ve Göçmen Olmayan Vize Farkları

Göçmen Vizesi Ve Göçmen Olmayan Vize Farkları

Göçmen vizeleri Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı olarak yaşayacak kişilere verilir. Bu vizelerden yararlanmak için aile birleşiminden yararlanmak veya yatırım amacıyla ülkede bulunmak gerekir.

Göçmen olmayan vizeler ise Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim, tatil, aile ziyareti, turizm ve istihdam amacıyla kısa süreli olarak kalacak olanlara verilen vizelerdir. Bu iki vize türünün arasındaki en önemli farkı ülkede kalış süreleridir.

Göçmen olmayan vizeler geçici oldukları için süre bitiminde kişilerin kendi ülkelerine dönmeleri gerekir. Göçmen vizeleri ise kalıcıdır ve bu vizeye sahip olan kişiler istedikleri süre boyunca ABD yaşamaya devam ederler. Göçmen vizeleri aynı zamanda Yeşil Kart (Green Card) olarak da bilinirler.

ABD Vizesinin Süresi Ne Kadardır?

ABD Vizesinin Süresi Ne Kadardır?

ABD’ye gitmek için alınan vize göçmen olmayan vize türündense kalış süresi sınırlıdır. Bu süre ise alınan vizeye göre değişiklik gösterir. ABD’de kalış için en kısa süre 3 ay iken en uzun süre ise 3 yıldır.

Ancak bu durum göçmen vizeleri için geçerli değildir. Bu vizelerde sınırsız kalma imkanı vardır. ABD’ye gidecek kişilerin sorun yaşamamaları için aldıkları vizenin son tarihini öğrenmeleri gerekir. Böylelikle kalış süreleri bitmeden vize sürelerini uzatıp kalmaya devam edebilirler.

ABD Vizesinin Dolmasında Yapılacaklar

Göçmen olmayan ABD vizelerinden alınması durumunda vize süresi zaman içinde dolar. Bu durumda kişilerin vizelerini yenilemeleri gerekir. Yenileme işleminde uygulanan prosedür vizenin ilk alındığı zaman yapılan işlemlerle benzerlik gösterir. Gerekli adımları uygulayan kişilerin aynı vizeyi yeni tarihiyle birlikte yeniden almaları ve Amerika’da kalmaya devam etmeleri mümkündür.

Çocukların Amerika Birleşik Devletlerine Götürülmesi Mümkün Mü?

Çocukların Amerika Birleşik Devletlerine Götürülmesi Mümkün Mü?

ABD’de bulunan kişiler çocuklarının yanlarında olmasını isterler. Bu nedenle de vizeleri sayesinde çocuklarını getirmelerinin mümkün olup olmadığının araştırmasını yapmaya başlarlar.

ABD tarafından verilen vizelerin genelinde çocukların ebeveynlerinin yanına getirilmesi hakkı verilir. Ancak bu haktan yararlanabilmek için çocuğun 18-21 yaşından küçük olması gerekir.

Yaş sınırı bazı vizeler için 18 yaş altıyken bazı vizelerde 21 yaş altı şeklindedir. Bu durumda ebeveynler sahip oldukları vize türüne göre bu yaşlara kadar olan çocuklarını yanlarına getirebilirler.

Yetişkin olan çocukların ebeveynleri yanına vize almadan gelebilmeleri için ailelerine bağımlı veya bakıma muhtaç olmaları gerekir. Aksi durumda ailelerinin yanına gitmeleri için kendilerinin vize başvurusunda bulunmaları gerekir.

Anne ve Babanın Amerika’ya Götürülmesi Mümkün Mü?

Anne ve Babanın Amerika’ya Götürülmesi Mümkün Mü?

Anne ve babalar Amerika’da bulunan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında bulunmazlar. Bu nedenle vizelerde ebeveynlerin Amerika’ya bağımlı olarak getirilmesi mümkün değildir.

Ancak anne veya babanın göçmen vizesi almak için başvuruda bulunmalarında çocuklarının sponsor olması ve bu sayede Amerika’ya gitmeleri mümkündür. Bunun için acil akraba ve aile sponsoru vizelerinden yararlanılabilir.

Vizenin Olması ABD’ye Giriş Garantisi Verir Mi?

ABD’ye giriş için vize gerekliliği bulunsa da vize sahibi olan kişilerin ülkeye kesin olarak girebilecekleri garantisi yoktur. Çünkü ülkeye girişlerde kişiler Gümrük ve Sınır Koruma noktalarında durdurulurlar. Bu esnada onlardan belgelerini teslim etmeleri istenir ve teslim ettikleri belgeler inceleme altına alınır.

Bu inceleme sırasında kişinin ülkeye girmesinin uygun olmadığına karar verilebilir. Böylelikle giriş engellenir ve geri dönmeniz istenir. Ayrıca bu inceleme noktalarında kişilerin sorgulanması da mümkündür. Gümrük ve Sınır Koruma noktalarından geri çevrilme ülke için tehdit oluşturulması gibi sebeplerden olabilir.

Vize Başvurusu Reddedilirse Yapılması Gerekenler?

Vize Başvurusu Reddedilirse Yapılması Gerekenler?

ABD vizesi için ABD büyükelçilikleri ve USCIS (Amerika vatandaşlık ve göçmenlik hizmetleri) başvuru yaparsınız. Yaptığınız başvuruların reddedilmesi durumunda vize alamayacağınız için ülkeye girmeniz mümkün olmaz.

Başvurunuzun reddedilmesi durumunda yapabileceğiniz iki işlem vardır. Bunlar vize başvuru reddine itiraz etmek veya yeniden vize başvurusunda bulunmaktır. Başvurunuz reddedildiğinde size neden reddedildiğinin bilgisi verilir.

Bu sayede yeniden yapacağınız başvuruda redde sebep olan durumu ortadan kaldırabilirsiniz. Böylelikle yeniden başvurduğunuzda genellikle sorun yaşamadan vizeye sahip olabilirsiniz.

Amerika vize başvurunuz olumsuz sonuçlandı ise; >> vizerandevu.com/amerika-vize-reddi sayfasındaki adımları izlemelisiniz.

Geçerli Vizeye Sahip Olunmadığında Ülkeye Giriş Mümkün Mü?

Amerika’ya geçerlilik süresi dolmuş olan vizeyle giriş yapmanız mümkün değildir. Giriş yapmaya kalktığınızda sınırda görevli olan Gümrük ve Sınır Korumu (CBP) tarafından durdurulursunuz. Sonrasında da ülkenize geri dönmeniz istenir. Bu nedenle vize süreniz bittiyse ülkeye girmeyi denemek yerine vizenizin süresinin uzatılmasını veya yeniden vize almayı denemeniz daha doğrudur.

Vize Sayesinde ABD Vatandaşı Olunabilir Mi?

Vize Sayesinde ABD Vatandaşı Olunabilir Mi?

İnsanlar daha iyi şartlarda yaşam sürmek için ABD vatandaşı olmak isterler. Ancak ABD vatandaşı olmak kolay değildir. Özellikle göçmen olmayan vize sahiplerinin bu vizeleri sayesinde vatandaş olabilmeleri oldukça zordur. Vatandaş olmak istediklerinde ilk olarak göçmen vizesine başvurmaları gerekir. Bu sayede ülkede sınırsız ikamet şansı bulabilirler.

Göçmen vizesi sahibiyseniz ve söz konusu vizeyle 5 yıl ülkede kaldıysanız ABD vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirsiniz. Vatandaşlık için ülkenin aradığı şartları sağlamanız ve bunu kanıtlamanız durumunda vatandaşlığa kabul edilebilirsiniz. Bunun için ilk olarak göçmen vizesiyle ülkede yaşamaya başlamanız gerekir.

ABD Vizesiyle Yurt Dışına Gidilebilir Mi?

ABD Vizesiyle Yurt Dışına Gidilebilir Mi?

ABD vizesi sahibiyseniz yurt dışı seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Ancak yurt dışı seyahati için elinizde uygun olacak vizelerin bulunması gerekir.

Gitmek istediğiniz yer Schengen bölgesinde bulunuyorsa seyahat edebilmeniz için elinizde Schengen vizesinin bulunması gerekir. Vizeye başvuruda bulunarak sahip olabilir ve Avrupa seyahatinize başlayabilirsiniz.

Ancak vizeye ek olarak seyahat sağlık sigortasına sahip olmanız da gerekir. Bu nedenle vize için seyahat sigortası yaptırmalısınız.

Seyahat etmek istediğiniz yer Birleşik Krallık ise ülkeye girebilmeniz için vize sahibi olmanız gerekir. Elinizde bulunan AB vizesi veya Green Card ülkeye girmenize yardımcı olmaz. Bu nedenle İngiltere vize çeşitlerinden birisini başvurabilirsiniz.

Söz konusu vizeye sahip olduğunuzda ülkeye girerek seyahat, tatil ve diğer amaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Birleşik Krallık ve Avrupa ülkeleri dışında kalan ülkelere seyahat etmeyi düşünüyorsanız benzer prosedürleri uygulamanız gerekir. Genellikle o ülkelere ait vizeniz bulunmuyorsa seyahatinizin mümkün olmayacağını bilmeniz gerekir. Gitmek istediğiniz yere dair araştırma yaparak vizenizi alıp seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Amerika Vize Başvurusu: Kapsamlı Rehber Video;

Amerika Vize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
whatsapp
 • ×