Kanada Vizesi – Başvuru ve Yönergeler

Kanada Vize Başvurusu

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Kanada, seyahatlerde de en sık tercih edilen ülkelerden. Kanada seyahati için merak edilen pek çok husus var.

Almanya İş Arayan Vizesi

Kanada Vizesi

Kanada’ya girmeyi sağlayan pasaportun üzerinden yer alan damgadır. Yasal anlamda ülkeye seyahat edebilmeyi, ülkede geçici ya da kalıcı olarak kalabilmeyi sağlayan izin olarak da tanımlanabilir.

Kanada vize başvuruları ne zaman açılacak?

Kanada vize başvurularını kişilerin seyahat tarihlerine göre ayarlamaları kendi lehlerine olacaktır.

Kanada vizesi ile amerikaya gidilir mi?

Hayır, Kanada vizesine sahip olan kişiler Amerika’ya gidemez.

Kanada vizesi için hesapta ne kadar para olmalı?

Hesapta bulunması gereken para yaklaşık 4 ile 5 bin TL arasındadır.

Kanada vizesi almak için gerekli mercilere başvuru yapılması gerekir. Kanada seyahati için vize almak isteyenler kendi ülkelerinde yer alan Kanada Büyükelçiliğine ya da Konsolosluğuna başvurulmalıdır. Eğer başvuru kabul edilirse Kanada vizesi alınır.

Ancak; burada bilinmesi gereken çok önemli bir husus var. Vize alındıktan sonra Kanada sınırına gelindiğinde kişi ya da kişilerin ülkeye girmeye uygun olup olmadıkları değerlendirilir. Bu değerlendirme sınırdaki görevliler tarafından yapılır. Bu değerlendirmenin olumlu ya da olumsuz sonuçlanması sınırdaki görevlilere kalmıştır.

Burada yapılması gereken Kanada Sınır Görevlisinin sorduğu sorulara dürüst cevap vermektir. Yani sorulan sorular doğru bir şekilde cevaplanmalıdır. Böylece görevlilerce yapılacak değerlendirme olumlu sonuç verebilir. Zira görevliler şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa reddetme kişiyi reddetme hakkına sahiptirler. Bu durumda kişinin vizesi dahi olsa ülkeye giriş yapamaz.

Kimler Kanada Vizesi Almak Zorunda?

Bazı durumlar haricinde kalan ülke vatandaşları Kanada seyahati için Kanada vizesi almak durumundadır. Yaklaşık olarak 148 ülkenin vatandaşları Kanada için vize almak zorundadır. Elektronik Seyahat Yetkisi (eTA) anlaşması olan ülke vatandaşları vizeye ihtiyaç duymazlar.

Kanada Vizesi Türleri

Kanada vizesi başvurusu yapmak isteyenler öncelikle hangi tür Kanada vizesi için başvuracaklarını bilmelidirler.

Kanada Vizesi – Başvuru ve Yönergeler
Kanada Vizesi – Başvuru ve Yönergeler
 • Öğrenci vizeleri
 • Çalışma vizeleri
 • Ziyaretçi vizeleri
 • İş Göçmen vizeleri
 • Hızlı Giriş Program vizeleri
 • Daimi İkamet vizeleri

Kanada seyahati yapmak isteyenler hangi amaçla gitmek istiyorlarsa bu amaca uygun vize türü için başvuruda bulunmalıdır.

Geçici Kanada Vizesi Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi geçici bir süre için verilen izni ifade eden bir vize türüdür. Geçici Kanada Vizeleriyle kişiye, belirlenen bir sürede Kanada’da kalma izni verilir. Bu süre, Kanada Konsolosluğu ya da Sınır Hizmetleri Görevlileri tarafından belirlenir. Genel olarak 6 aya kadar süre tanınır.

Tek girişli olmakla birlikte çoklu girişli vize de olabilmektedir. Tek giriş vizesi, kişinin ülkeye sadece bir kez girmesine, ülkede altı ay kaldıktan sonra kendi ülkesine dönmesine izin veren bir vizedir. Çoklu giriş vizesi ise kişinin ülkeye birden daha fazla giriş yapmasına izin verir. Kişinin süresi dolana kadar ülkeye giriş yapabilir. Kişiye geçici olarak kalması için izin veren bir vizedir.

Kanada Geçici Vize türleri;

 • Kanada Süper Vizesi; ebeveynlerin çocuklarına bakmak için büyükbaba ve büyükannelerinin gelmesini sağlar. 10 yıla kadar talep edilebilecek çok girişli bir oturum izni vizesidir.
 • Diplomatik ve Resmi Vize; resmi görev ve amaç için ülkeye giriş izni verir.
 • Nezaket Vize; Diplomatik ve Resmi vize için uygun olmayan ancak; pozisyonları gereği izin veren vizedir. Söz gelimi; turistik amaçlı diplomatları ya da ticaret misyonlarının üyelerini içerir.
 • Kanada’da Doğum Yapmak için vize; ülkede geçici olarak kalabilmek için tüm şartlara uygun olan ve hamile olanların doğum yapmak için ülkeye girişlerine izin veren vizedir. Zira Kanada ‘da doğum yapıldığında bebek Kanada vatandaşı olur.
 • Kanada Turist vizesi; turizm amaçlı ülkeye giriş için izin veren vizedir.
 • Kanada Ticari Vize; iş amaçlı seyahatlere izin veren bir vizedir.
 • Kanada Kolaylaştırma vizesi; Kanada pasaportu olmayan, başka ülke pasaportuna sahip olan çift uyruklu Kanada vatandaşlarına verilen vizedir.
 • Organ Bağışçıları vizesi; organ bağışlamak amacı ile bir Kanada vatandaşına ya da ülkede daimi oturma iznine sahip olanlara verilen vizedir.
 • Kanada Geçici Çalışma Vizesi; Kanada’dan iş teklifi alan ve söz konusu işte 6 aya kadar çalışmak isteyenlerin alacağı bir vizedir. Kişinin bu vizeyi alabilmesi için kendisine gelen iş teklifinin mektubunu ilgili merkeze sunması gerekir.
 • Kanada Öğrenci Vizesi; Kanada üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyenlere verilir. Bu vizenin alınması için öğrencinin söz konusu üniversiteden kabul görmüş olması gerekir. Ancak; ülkeye eğitim için 6 aydan daha kısa bir süre için gidilecekse o halde TRV vizesi alınabilir. Öğrenci vizesi, 6 aydan daha fazla süre eğitim alacaklar için ihtiyaç duyulan bir vizedir.
 • Geçici Oturma İzni; Geçici Oturma Vizesi (TRV)kabul edilmeyen kişiler bu vizeyi alırlar. Yalnızca Kanada’da olunması gereken süre için verilen bir vizedir. Söz gelimi; bir atölye için üç haftayı kapsayan geçici oturma izni verilir.
 • Tatilde Çalışma Vizesi; otuz ülkeden gençlere verilir. Bu vize, rastgele seçimlidir. Diğer bir deyişle; bu vize için başvurular yapılır. Başvuru sahipleri rastgele seçilmeyi beklerler.

Kalıcı Kanada Vizeleri

Kanada’ya kalıcı olarak yerleşilmesine izin veren bir vize türüdür. Kalıcı vizelerin de türleri vardır.

 • Başlangıç Vize Programı; ülke ekonomisine bireysel olarak katkı sağlayacak kişiler için verilen vizedir.Bu vizenin alınabilmesi için kişinin en az 300.000 Kanada Doları olması gerekir. Bu vize için kişi, bir Kanada işinin en az üçte birine sahip olmayı taahhüt etmelidir. Bunun yanı sıra; bu vizeyi alacak olanların ülkede bulunduktan sonraki üç yıl içinde istihdam yaratmayı ve bunu sürdürmeyi de taahhüt etmeleri gerekir.
 • Göçmen Yatırımcı Programı; ülke ekonomisine yatırım yapacak, net en az 800.000 Kanada Doları sahibi olan kişilere verilir. Bu vizeye sahip olan kişilerin en az 400.000 Kanada Doları yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu yatırım gerçekleştikten sonra Kanada Hükümeti beş yıl içinde, faizsiz olmak üzere, bu yatırımı sahibine iade eder.
 • Serbest Meslek Sahibi Kişiler Vizesi; Kültür, çiftlik, atletizm gibi konularda belli becerilere sahip olan kendi işlerini kurabilecek nitelikteki insanlara verilen vizedir. Bu vize için kişinin becerilerini göstermesi gerekir.
 • Quebec-Seçilmiş Nitelikli İşçi Programı (QSWP);Kanada Quebec eyaletinde gerekli bulunan mesleklerden bir tanesine sahip olan ve aynı zamanda iyi Fransızca bilen kişilere verilir. Bu vize ile kişi oraya kalıcı olarak taşınabilir ve çalışabilir.
 • Canlı Bakıcı Programı(LCP); engellilere, yaşlılara ya da çocuklara bakmak için özel bir evde yaşayan bakıcılara verilen bir vize türüdür.
 • Aile Sponsorluğu Programı; ülke vatandaşlarının ya da daimi sakinlerin eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ülkeye kalıcı olarak göç etmelerine izin verir.

Hızlı Giriş Vizesi Nedir?

Hızlı giriş vizesi; Kanada Ekspress Giriş Programı olarak da bilinir. Daha açık bir ifadeyle; Kanada tarafından tasarlanmış elektronik bir göç programıdır. İnsanların özel yeteneklerine göre ülkeye göçmenlik başvurularında bulunmalarını sağlar.

Bu programın parçaları şunlardır;

 • Federal Nitelikli İşçi Programı (FSWP)
 • Federal Nitelikli Ticaret Programı (FSTP)
 • Kanada Deneyim Sınıfı
 • İl Aday Gösterme Programları (PNP)
Federal Nitelikli İşçi Programı (FSWP)

Kanada sınırları içinde gerekli olan mesleklere sahip kişilere verilir. Burada ilk olarak Kanada’nın hangi meslek türlerine ihtiyacı olduğu bilinmelidir. Bunun için kapsamlı bir araştırma yapılması yerinde olacaktır. Bununla beraber, yeterli puanların alınması da gereklidir.

Federal Nitelikli Ticaret Programı (FSTP)

Kalifiye esnaf kişilere verilir.

Bu kategoride;

 • Uçak Mekaniği
 • Marangozlar
 • Ağır Hizmet Ekipman Mekaniği
 • Vinç Operatörleri
 • Makinistler
 • Elektrikçiler
 • Tesisatçılar
 • Demir İşçileri
 • Kaynakçılar
Kanada Deneyim Sınıfı

Geçici işçi vizesi, geçici öğrenci vizesi ve kalıcı oturma statüsüne geçmek isteyen kişilere verilir.

İl Aday Gösterme Programları (PNP)

Çalışmalarıyla Kanada’nın ekonomisine katkı sağlayabilecek, düşük ya da yarı vasıflı işçilere verilir. İşçiler sahip oldukların işler için gereksinim duyulan ve talep edilen illere yerleştirilirler.

Kanada Vize Başvurusu

Kanada vize başvurusu yapılması için belli başlı adımların izlenmesi gerekir.

İlk olarak hangi amaçla olursa olsun Kanada seyahati için vize almaya uygun olunup olunmadığına dair bilgi edinilmelidir.

 • Çevrimiçi bir hesap oluşturulur.
 • Vize için talep edilen belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlanarak bir dosya haline getirilir.
 • Kanada vizesi için istenen ücret ödenir.
 • Vize başvurusu için işlenme süreci beklenir.
 • Pasaport ve işlem ücretleri gönderilir.

Bu adımlar atılarak işlemler tamamlanır ve vize alınır.

Kanada vize başvurusu yapmak ve hızlı bir şekilde randevu almak için >> vizerandevu.com/kanada-vizesi adresini ziyaret ediniz ve bize ulaşınız.

Kanada Vizesine Uygunluk

İlk ve en önemli adım vize için uygunluktur. Zira kişi vize için uygun değilse boşuna vakit kaybedecektir. Bunun öğrenilmesi gerekir. Kanada Hükümeti bu sorunun cevaplanması için bir adım attı. Kanada Hükümeti Online anket yayınlamaktadır. Bu anket, başvuruda bulunmak isteyen kişilerin uygunluğunu değerlendiren bir testtir.

İstenilen vize türüne göre kişiye bazı sorular sorulur. Başvuru yapmak isteyenler bu soruları yanıtlar. Sistem bu test sonrasında testi değerlendirir ve kişinin vize için uygun olup olmadığını kişiye bildirir. Böylece kişi konu hakkında net bir bilgi edinmiş olur. Bununla beraber, sistem kişiye, atması gereken adımları ve yapılacakları göndererek kişiyi yönlendirir.

Kanada Hükümeti Web Sitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yukarıda bahis geçen online test ve konuya dair her bilgi için Kanada Hükümetinin web sitesi ziyaret edilmelidir. Web sitesine girildiğinde sitede pek çok bilgiye ve sekmelere ulaşılır. Bu noktada yapılması gereken; Göçmenlik sekmesinin seçilmesidir.

Göçmenlik seçmesi tıklandığında bir seçenek listesi görüntülenir. İlk olarak My Uygulama ve sonra göç, ziyaret, çalışma ve iş gibi sekmeler açılır. Kişi hangi vize türü için başvuruda bulunmak istiyorsa o sekmeyi tercih eder. Bu adımdan sonra tercih edilen vize ile ilgili hangi sekmeye tıklanırsa tıklansın detaylı bilgiler görüntülenir.

Daha sonra istenilen her bilgiye kolayca ulaşılır. Bağlantı birkaç anket açar. Bu anketler cevaplanır. Kişisel bilgiler, Kanada ziyaretinin amacı gibi pek çok soru ile karşılaşılır. Anket sonunda sistem değerlendirme yaparak sonucu kişiye bildirir.

Online Test Sonuçları Nelerdir?

Sistem üzerinden online test yapıldığında üç farklı sonuçla karşı karşıya kalınabilir.

 • Seçilen vize için uygunsunuz.
 • Sistemin sizin için eşleştireceği farklı bir vize türü için uygunsunuz.
 • Vize almaya uygun değilsiniz.

Sistem bu sonuçlar arasından farklı bir vize türüne uygunsunuz seçeneğini bildirdiyse kişiden iletişim bilgileri ister. Bu noktada kişinin e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini sisteme girmesi gerekir. Daha sonra sistem tarafından e-posta adresine bir dizi belge gönderilir.

Gönderilen bu belgeler, açıklamalar içerir. Bunun yanı sıra; başvuruların nasıl yapılacağına dair talimatlar ve gerekli içerikler de bu belgeler arasında yer alır. Kişiye bir referans kodu yollanır.

Referans kodu; bu belgeler içinde en önemli olanıdır. Zira bu kod, başvurunun başlatılması için gereklidir. Bu kod alınmadan başvuru gerçekleştirilemez. Referans kodu, anket sırasında verilmiş olan bilgileri içerir.

Tüm bu bilgiler ışığında önemle belirtilmelidir ki; sistemin gönderdiği belgeler çok önemlidir. Bu nedenle, bu belgeler kaydedilmelidir. Bu belgelerin kaybolması durumunda tekrar sisteme giriş yapılarak anket baştan doldurulur.

Çevrim içi Hesap Nasıl Oluşturulur?

Kanada kayıtlarını dijitalleştiren bir ülkedir. Dolayısıyla bu işlemler için çevrimiçi başvuru yapılmalıdır. Hesap oluşturmak son derece kolay bir işlemdir. İki farklı yolla hesap oluşturulabilir.

 • Kanada Hükümeti pek çok banka ile ortaklık halindedir. Dolayısıyla çevrimiçi bankacılık giriş bilgileri ile hesap oluşturulabilir.
 • Kanada Hükümeti girişi oluşturulabilir.

Burada seçim tamamen kişiye aittir.

Belge Dosyası Hazırlamak

Hesap oluşturulduktan sonra vize başvurusunda bulunulur. İstenilen vize için referans kodu kullanılır. Referans kodu ile sistem kişiye bir belge listesi gönderir. Bu belge listesi vize başvurusu için talep edilen belgeleri içerir. Bu belgeler istenen niteliklere uygun olmak üzere derlenir ve sisteme yollanır.

Ücretlerin Ödenmesi

Belgeler sisteme gönderildikten sonra sistem gerekli incelemeyi yapar ve belgeleri doğrular. Bu adımdan sonra kişi sistem tarafından ödeme sayfasına yönlendirilir. Seçilen vize türünün ücretlerine göre belirtilen ücret ödenir.

Ücret ödeme işlemi sonrasında başvuru sisteme gönderilir. Başvuru gönderildikten sonra 5 iş günü içinde hesapta görüntülenir. Eğer online işlem yerine şahsen başvuruda bulunmak isteniyorsa o halde başvuru sahipleri kendi ülkelerinde bulunan Kanada Büyükelçiliğine başvurarak belgeleri elçiliğe teslim etmelidirler.

Kanada vizeleri ücretleri, konsolosluk ve aracı kurum hizmet bedelleri ile birlikte >> vizerandevu.com/kanada-vize-ucreti sayfamızda açıklanmıştır.

Kanada Vizesi İşlenme Süreci

Kanada Büyükelçiliği, başvuruyu iki hafta ya da daha uzun süre işleme tabi tutar. Bu süre içinde başvuru sahibinden ek belgeler de talep edilebilir. Aynı zamanda başvuru sahibinden biyometri bilgiler ya da bir röportaj isteyebilir.

Eğer biyometri ya da röportaj talebiyle karşı karşıya kalınırsa o halde Büyükelçiliğe gidilmelidir. Başvuru online yapılmış bile olsa bu talepte Büyükelçilik şahsen ziyaret edilmelidir. Bunun için öncelikle büyükelçilikten randevu alınır. Randevu alındıktan sonra parmak izi ve fotoğraf gönderimi gerçekleştirilir. Bu randevuda başvuru sahibi, Kanada Büyükelçiliği Yetkilisinin sorduğu sorulara cevap vermelidir.

Kanada Büyükelçiliği Yetkilisi bu görüşme sonrasında vize almaya uygun olup olunmadığına karar verir. Bu karar, randevu sonrasında kişiye hemen bildirilebileceği gibi daha sonra da bildirilebilir. Büyükelçiliğin bildirimleri başvuru sahiplerinin hesaplarında yayınlanır. Hesap kontrol edilerek bildirimin gelip gelmediği kontrol edilmelidir.

Pasaport ve İşlem Ücretleri

Başvuru olumlu şekilde sonuçlandığında pasaportun büyükelçiliğe teslim edilmesi gerekir. Başvuru sahipleri ülkelerinde bulunan Kanada Büyükelçiliğine e-posta yoluyla gönderim sağlayabilir. İşlem ücretleri, seçilen vize türüne göre değişir.

Büyükelçilik pasaport ve harçları alır. Vizeyi pasaporta damgalar ve başvuru sahibine e-postayla gönderir. Eğer randevu sonrası hemen onay alınırsa ücretler orada ödenir ve pasaport damgalanır.

Onaylanan Kanada Vizesi Başvurusu

Tüm bu adımlar eksiksiz bir şekilde takip edildiğinde değerlendirme olumlu olur ve vize alınırsa Kanada’ya seyahat edilebilir. Kanada giriş noktasına gelindiğinde pasaport ve gerekli belgeler gösterilmek zorundadır.

Yetkili kişiler, pasaport ve belgeleri kontrol ederler. Kanada’ya neden seyahat edildiğine dair bir takım sorular sorarlar. Kişiler, bu soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde yanıtlamalıdırlar. Zira aksi bir durumda olumsuz bir cevap alınabilir.

Kanada Sınır Yetkilileri, giriş için izin vermeyebilir ve kişinin ülkesine dönmesini isteyebilir. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için bu hususa dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki; yetkililerin kişiyi ülkeye almama hakları vardır.

Kanada Vizesi Alma Süresi

Kanada vizesi ile ilgili en sık merak edilen hususlardan biri de; Kanada vizesinin alımı için ne kadar süreye ihtiyaç olduğudur. Kanada vizesinin alınması için gereken süre, her özel durum için değişebilmektedir. Ancak; genel olarak bir süre belirtilmesi gerekirse; iki hafta ile dört hafta arasında ya da bu süreden daha uzun olabilir.

Başvuru sahibi tüm işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra başvuru gerekli makamlara iletilir. Bu noktada; başvurunun incelenmesi, gerekli kontrollerin yapılması, belgelerin incelenmesi süreç isteyen işlemler bütünüdür. Bütün bunlar da belli bir zamanı kapsar. Bununla beraber; eğer makamlar gerekli görürlerse ek belgeler isteyebilirler. Bu durumda başvuru sahibi bu ek belgeleri tamamlamak zorundadır.

Ek belgelerin toplanıp tamamlanması ve makama sunulması da belli bir süre alır. Bu da vize alım sürecinin gecikmesine yol açar. Bu nedenle; bu konuda net bir süre belirtilmesi doğru olmaz. Her başvuru sahibinin durumuna, özel şartlarına ve istediği vize türüne göre süre değişkenlik gösterebilir.

Başka Birinin Kanada Vizesi Almasını Sağlamak

Sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir. Başka bir yerde yaşayan bir aile üyesini ya da bir akrabayı Kanada’ya ziyarete getirmek için bu kimselere bir davet mektubu yazılması gerekir. Yazılan davet mektubu belli kriterle sahip olmalıdır.

Davet edilen kişi hakkında olmak üzere;

 • Tam adı ve doğum tarihi
 • Kanada’ya gelmek isteyişlerinin nedeni
 • Kanada’da ne kadar kalmayı planladıkları ve ülkeden ne zaman ayrılacakları
 • Nerede kalınacağı
 • İletişim bilgileri
 • Paylaşılan ilişki
 • Seyahatin nasıl finanse edileceği
 • Davet mektubunda davet eden kişi hakkında;
 • Tam adı ve doğum tarihi
 • Meslek
 • Kanada’daki ikamet durumu(Kanada vatandaşı ya da daimi ikamet eden kişi)
 • Aile bilgileri- Birinci dereceden akraba isimleri ve doğum tarihleri ( eş ve bakmakla yükümlü olunan kimseler)
 • Davet eden kişinin evinde kaç kişinin yaşadığı

Davet mektubu, Kanada vizesi alınması adına garanti teşkil etmez. Yani bu mektup yazıldığında davet edilen kişinin vizeyi alacağının garantisi yoktur. Vize işlemleri kendi prosedürleri doğrultusunda yapılır. Ancak; davet mektupları vize alımlarında yardımcı unsurdur.

Kanada’da Daha Uzun Kalmak Nasıl Mümkün Olur?

Kanada ziyaretçi vizesine sahip bir kişi eğer ülkede daha uzun kalmak istiyorsa vize uzatma başvurusunda bulunabilir. Bu başvuru işlemine Kanada Ziyaretçi Kaydı adı verilir. Ancak; bu başvuru için belirlenen bir sür vardır.

Bu sürede başvuru yapılması gerekir. Ziyaretçi vizesinin bitmesinden en az 30 gün önce başvuru yapılmalıdır. Ziyaretçi kaydı yalnızca Kanada’da bulunurken kullanılabilir. Yani Kanada’dan ayrıldıktan sonra tekrar giriş yapılmak isteniyorsa ziyaretçi kaydı ile bu girişe izin verilmez.

Kanada Vizesi Süresinin Aşımı

Kanada vizesinin süresi bittiğinde kişinin ülkeden ayrılması gerekir. Ancak; vizenin süresi bittiği halde ülkede kalmaya devam ediliyorsa bu da bazı durumları beraberinde getirir. Elbette bu durumlar vizenin bitişinden sonra ülkede ne kadar kalındığına bağlı olarak şekillenir.

Vize bittikten sonra 90 günden daha az bir süre ülkede kalındıysa Ziyaretçi Kaydı için başvuru yapılabilir. ‘Ziyaretçi olarak durumumu geri yükle’ seçeneği seçilerek ziyaretçi statüsü geri yüklenebilir.

Vize bittikten sonra 90 günden daha uzun bir süre ülkede kalınıyorsa statünün geri yüklenmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla ülkeden ayrılmak zorunda kalınır. Ayrıca; başka bir Kanada vizesi alınamayabilir.

Bu gibi durumların yaşanmaması için vize süresi dikkate alınmalı ve bu süre aşılmamalıdır

Kanada Vize Ücretleri

Daha önce belirtildiği gibi vize ücretleri vizelerin türlerine göre değişir. Bununla beraber, biyometri ücreti ve işlem ücreti gibi ödenmesi zorunlu olan diğer ücretler de vardır. Bunun için alınmak istenen vize için ödenecek ücretlere göz atılması gerekir.

Normal Kısa Dönem Ziyaretçi Vize Ücreti 100 $ CAN’dır.

Kanada Vizesi Başvurusunun Reddedilmesi

Kanada vizesi başvurusu onaylanabilir ya da reddedilebilir. Başvuru reddedilmesi yeniden başvuruyu engelleyen bir durum değildir.

Yani başvuru sahibi yeniden Kanada vizesi başvuru yapabilir. Ancak; yeniden başvuru için bir sebep gereklidir. Daha açık bir ifadeyle; yapılan başvurunun reddedilme sebebiyle ilgili bir değişiklik söz konusuysa ya da vizenin onaylanmasını sağlayacak ek bilgiler mevcutsa bu durumda başvuru yapılabilir. Turist vizesi reddine karşılık itiraz edilmesi için resmi bir süreç söz konusu değildir.

Kanada Vize Başvurusu Reddedilmesi Durumunda Para İadesi

Vize başvurusunun reddedilmesi halinde ödenmiş olan vize ücretleri iade edilmez. Zira ödenen bu ücret, vize için yapılmaz.

Bu ücret, vize başvurusunun işleme alınması için ödenir. Yani ödenen ücretle birlikte başvuru işleme alınmıştır. Başvuru incelenip uygun bulunmadığı için reddedilmiştir. İşlemlere başlamadan önce işlemden çekilme söz konusu olursa para iadesi alınabilir. İşleme başlandıktan sonra para iadesi alınamaz.

Bunların yanı sıra;

 • Vatandaşlık Hakkı Ücreti
 • Açık Çalışma izni Ücreti
 • Daimi İkamet Hakkı Ücreti
 • İşveren Uyum Ücreti
 • International ExperienceCanada Ücreti

Başvurunun reddedilmesi halinde bunlar için bir geri ödeme alınabilir.

Kanada vize başvurunuz olumsuz sonuçlandı ise; >> vizerandevu.com/kanada-vize-reddi sayfasındaki adımları izlemelisiniz.

Kanada Vizesi için Başka Ülkeden Başvuru Yapmak

İkamet edilen ülkede Kanada Büyükelçiliği ya da Vize Başvuru Merkezi bulunmaz. Bu durumda Kanada vizesi başvurusu için başka bir ülkeye seyahat edilerek o ülkeden başvuruda bulunulabilir. Vize için sadece yargı alanından sorumlu Kanada Büyükelçiliği ya da VAC’ye başvurulması gerekir. A ülkesinde bulunan bir kişinin B ülkesinde oturma izni mevcutsa B ülkesinden de Kanada vizesi başvurusunda bulunması mümkün.

Kanada Vize Başvurusunda Biyometri Gönderimi

Kanada vizesi türlerine bakılmaksızın biyometri gönderimi yapılmak zorundadır. Biyometrik bilgiler, bir Kanada Vize Başvuru Merkezine verilebilir. Biometrik bilgilerin ne zaman verilmesi gerektiği Kanada Büyükelçiliği tarafından kişilere bir mektup ile bildirilir. Aynı zamanda biometrik bilgilerin gönderimi için belirli bir ücret ödenmesi de gerekir. Dünya çapında biyometrik bilgilerin gönderilebileceği Vize Başvuru Merkezleri vardır. Bu konuda internet üzerinden bilgi alınması mümkün.

Kanada Vizesi Nasıl Bir Görünüme Sahip?

Pasaportta yer alan, farklı bir görünüme sahip damgadır. Resim içermez.

 • Vizenin verildiği yer
 • Düzenleme ve sona erme tarihi
 • Belge numarası
 • İzin verilen giriş sayısı
 • Vize kategorisi
 • Vize tipi
 • Pasaport numarası
 • Vize sahibinin adı, soyadı

Bunun gibi bilgiler içerir.

Kanada Vizesi ile ABD’ ye Seyahat Edilir Mi?

Kanada’dan ABD’ye seyahat edilebilmesi için ABD vizesi gerekebilir. Ancak; vize muafiyet programında yer alan ülkelerden birinin vatandaşı olunması durumunda ABD vizesine ihtiyaç duyulmaz. Bunun yerine ESTA’ya başvurulması gerekir.

Kanada Vizesi – Başvuru ve Yönergeler Video;

Kanada Vize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
whatsapp
 • ×