İtalya Vize Formu ve Dilekçe 2023

İtalya Vize Başvuru Formu

İtalya Vize Formu (Ankara-Gaziantep)

İtalya Vize Formu (İzmir-Antalya)

İtalya Vizesi Dilekçesi Taslağı Türkçe

İtalya Vize Dilekçesi Taslağı İngilizce

İtalya Aile-arkadaş Davetiye Taslağı

İtalya Ticari Davetiye Taslağı

İtalya Nulla Osta Aile Birleşimi Örneği

İtalya Learning Agreement Erasmus Taslağı

İtalya Erasmus Başvuru Öncesi Okuduğu Okuldan Mail Örneği

İtalya Erasmus Başvuru Sonrası Okuduğu Okuldan Mail Örneği

İtalya 18 Yaş altı Çocukların Öğretmen veya Refakatçileri ile seyahat etmesi halinde gereken belge

İtalya 18 Yaş altı Anne – Baba İle gidilmemesi durumunda Noterden Alınması Gereken Belge

İtalya Biyometrik Fotoğraf Örneği

İtalya Aile Birleşimi: Başvuru ve Randevu 2023

İtalya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İtalya vizesi için başvuru formu doldurulması gerekir. Başvurunun desteklenmesini sağlayacak belgeler tamamlanmalıdır. Yapılmak istenen seyahatin amacı ve uzunluğuna bağlı olarak gereksinim duyulan belgeler değişebilir. Ancak; her koşulda başvuru formu doldurulacaktır.

İki farklı İtalyan Vize Başvuru formu mevcuttur. Kısa süreli Schengen Vizesi ve uzun süreli Ulusal Vize.

Italya Neyi İle Meşhur?

İtalya pizzası ile ünlü bir şehirdir.

Italya Nasıl Bir Yer?

İtalya her bakımdan gelişme gösteren ülkeler içerisinde bulunur.

Italya Nerede Bulunuyor?

İtalya Güney Avrupa’da bulunur.

İtalya Vize Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır?

İtalya Vize Formu ve Dilekçe 2021
İtalya Vize Formu ve Dilekçe

İtalya Schengen Vize Başvuru Formu

Başvuru formu yazdır butonu ile elde edilebilir. Başvuru formu doldurulup imzalanır. Başvuru formu gönderilirken diğer belgeler buna eklenerek gönderim gerçekleştirilir.

İtalya Ulusal Vize Başvuru Formu Hakkında

Başvuru formunun doğru doldurulması için öncelikle formun internetten indirilmesi önerilir. Böylece formda istenen bilgiler hakkında fikir edinilir. Form indirildikten sonra formun el ile doldurulması istenir. Başvuru sahibi vize randevusu alırken başvuru formu kişiye verilir. Bununla beraber, daha fazla bilgi edinilmesi bakımından Vize başvuru merkezine ya da İtalyan temsilciliğine danışılarak bilgi edinmek de mümkün.

İtalya Vizesi Başvuru Formu

 

İtalya Vizesi Başvuru Formu

İtalya vizesi başvuru formu çok dikkatli, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Zira vize için en önemli kısım formun doldurulmasıdır. Formda yapılan yanlışlar ya da eksikler aksiliklerin yaşanmasına neden olur.

Aynı zamanda yüksek başvuru sayısı vardır. Dolayısıyla Schengen vizesi almak oldukça zor. Bu nedenle, vize yetkilileri başvuru formlarında yapılan en ufak yanlışlarda dahi başvuruyu reddedebiliyorlar. Bu husus unutulmamalı ve gereken önem verilmelidir.
  • Formda başvuru sahibi girilmesi gereken bilgileri dikkatlice okuyarak cevaplamalıdır.
  • Adres bilgisi girilirken yalnızca ülke ve şehir adı yeterli değildir. Adres açık ve net olarak yazılmalıdır.
  • Belirli bir alan başvuru sahibi için geçerli değilse geçerli değil yazılmalıdır.
  • Verilecek cevaplar pasaport bilgileri ile birebir eşleşmelidir.

Schengen vize başvuru formu ile İtalya Ulusal Vize başvuru formunda yer alan soruların pek çoğu aynıdır.

Soyad Aile Adı;

Pasaportta yazan soyadı yazılmalıdır. Başvuru sahibi adında kısa çizgi kullanırsa eklemelidir. Mevut soyadı, evli soyadı ise yok, evli adı eklenerek ya da kocanın adı eklenerek belirtilmelidir.

Soyad Bilgisi;

Başvuru sahibi evli ise ve buna bağlı olarak soyadı değiştiyse, kızlık soyadı yazılmalıdır. Yani kişinin doğumu ile kendisine atanan soyadı belirtilmelidir. Mevcut soyadı ile doğum soyadı aynı olsa da bu bilginin yazılması gerekir.

İsim Bilgisi;

Başvuru sahibi yasal adını ya da adlarını, pasaportta yazıldığı gibi yazmalıdır.

Doğum Tarihi;

Başvuru sahibi doğum tarihini gün ay ve yıl olarak belirtmesi gerekir. (GG-AA-YYYY) şeklinde belirtilmelidir. Örnek; 05-06-1982.

Doğum Yeri;

Başvuru sahibi doğduğu yeri pasaportta yazıldığı gibi yazmalıdır. Doğum yerinin yazılışının pasaporttaki gibi olması gerekir.

Doğumun Gerçekleştiği Ülke;

Pasaportu kullanılıyor olsun ya da olmasın başvuru sahibi doğduğu ülkeyi yazar.

Milliyet;

Mevcut uyruk işaretlenir. Ancak; başvuru sahibinin doğumunda farklı bir uyruğu varsa o halde bununda gerekli alanda belirtilmesi gerekir.

Cinsiyet;

Burada başvuru sahibi uygun alanı işaretler. Cinsiyet kimlik ve pasaportta belirtildiği şekilde işaretlenmelidir.

Medeni Durum;

Yasal medeni durum belirtilir.

Reşit Olmayanların Bilmesi Gerekenler

Reşit Olmayanların Bilmesi Gerekenler

Reşit olmayan başvuru sahipleri, adını, soyadını, adresini ve ebeveynin ya da yasal vasinin uyruğunu belirtmek durumundadır.

Ulusal Kimlik Numarası;

Başvuru sahibinin ulusal kimlik numarası varsa buraya yazılması gerekir.

Belge Türü;

Başvuru sahibi sahip olduğu seyahat belgesinin türünü belirtmelidir.

Belge Numarası;

Seyahat belgesinde yer alan numara doğru bir şekilde yazılmalıdır.

Belgenin Veriliş Tarihi;

Belgenin üzerinde yazan veriliş tarihi aynı şekilde burada yazılmalıdır.

Belgenin Geçerlilik Tarihi;

Belgenin geçerli olduğu bir tarih vardır. Belgede yazan bu tarih olduğu gibi yazılmalıdır.

Belgenin Düzenlendiği Kuruluş;

Seyahat belgesinin düzenlenmiş olduğu makam belirtilir.

Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri;

Başvuru sahibinin iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi gerekir. Sahip olunan tüm telefon numaraları(sabit hat ve mobil hatlar), e-posta adresleri ve adres bilgileri yazılır. Eğer başvuru sahibi başka birine ait bir posta adresi kullanıyorsa bu posta adresinin kime ait olduğu belirtilmelidir. Reşit olmayanlar ise bu bilginin ebeveynine ya da vasisine mi ait olduğunu belirtmelidir.

Vatandaşı Olunmayan Bir Ülkede İkamet Etmek

Vatandaşı Olunmayan Bir Ülkede İkamet EtmekVatandaşı Olunmayan Bir Ülkede İkamet Etmek

Başvuru sahibi vatandaşı olduğu ülkede değilse başka bir ülkede ikamet ediyorsa burada uygun olan cevabı işaretler. İkamet izni bulunan başka bir ülkede yaşanıyorsa bunun açıklanması gerekir. Yani bunun ne tür bir ikamet olduğu belirtilmelidir. Söz konusu ikamet izninin geçerliliği ve numara bilgisi yazılmalıdır. Vatandaş olunması halinde vatandaşlık numarası da girilir.

İş Durumu;

Güncel iş durumunun belirtilmesi gerekir. Başvuru sahibi pasaportunda belirtilmiş olan mesleğini yazar. Ancak; burada yazılı olan meslek değiştiyse bu değişik belirtilmelidir.

Söz gelimi; öğrenci olan başvuru sahibi o an öğretmenlik yapıyorsa bunun öğretmen olarak belirtilmesi gerekir. Eğer güncel işi yoksa yani başvuru sahibi çalışmıyorsa Meslek Yok olarak ifade etmelidir.

İşveren ve Eğitim Kurumu Bilgileri;

Başvuru sahibi işvereninin ya da eğitim kurumunun adı, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerini yazar.

Seyahatin Amacı;

Hangi amaçla seyahat edildiği belirtilir. Seçeneklere bakılarak uygun seçenek işaretlenir.

Uzun Süre Kalma Hedefinin Belirtilmesi;

Başvuru sahibi Schengen üye devletlerinden birinde uzun süre kalmayı hedefliyorsa bunun belirtilmesi gerekir. Bunun için hangi Schengen üye devletinde uzun süre kalınacaksa o devlet belirtilmelidir.

  • Bir için İtalya Schengen Vizesi, İtalya
  • Bir için İtalya Milli Visa, kalınmak istenen şehir yazılır.

İlk Giriş Yapılacak Üye Ülkenin Belirtilmesi;

Başvuruyu yapan kişi, ziyaret edeceği Schengen üye ülkesini belirtmelidir. Yani Schengen Bölgesinde girilecek ilk üye ülkenin adı belirtilir. İtalya haricinde başka bir eyalette kalınmayacaksa o halde İtalya olarak belirtilmesi yeterli olacaktır.

İstenilen Giriş Sayısı;

Başvuru sahibi İtalya’ya giriş için talep ettiği sayıyı belirtir.

Planlanan Kalış Süresi;

Başvuru sahibinin İtalya’da ne kadar kalkacağını belirtmesi gerekir.

  • Bir için İtalya Schengen Vizesi, 90 güne kadar kalabilirler.
  • Bir için İtalya Milli Visa, istenilen kalış süresi 365 gün uzunluğunda olabilmektedir.

Son Üç Yıla Ait Schengen Vizeleri;

Son üç yıl içerisinde Schengen vizesi alınıp alınmadığı belirtilmelidir. Eğer alındıysa geçerli olan tarihler belirtilir.

Parmak İzleri;

Daha önce Schengen vizesi için parmak izleri verildiyse bunun belirtilmesi gerekir. Eğer verildiyse parmak izinin verildiği tarih yazılır.

İtalya Schengen Vizesi

İtalya Schengen Vizesi

Son varış ülkesi için giriş iznini ifade eder. Yani başvuru sahibinin son varış noktası Schengen bölgesi dışında bir ülke ise söz konusu ülke için vize türünü ve geçerliliğini belirtmesi gerekir.

İtalya Ulusal Vizesi

Gerekli olursa İtalyan Göçmenlik Bürosu tarafından verilmekte olan ulusal vize için yetki numarası gerekir. Burada geçerlilik tarihlerinin de belirtilmesi gerekir.

Planlanan Varış Zamanı

Başvuru sahibinin Schengen bölgesine ilk kez girmeyi planladığı tarihtir.

İtalya’ya Kalkış Bilgileri

Bu tarih Schenfen Bölgesinden ayrılmanın planladığı tarihtir. Burada ziyaret edilen son Schengen ülkesi de olabilir. Yalnızca İtalya olması gerekmez.

İtalya’dan Davet Gönderen Kişi-Kişilerin Bilgileri

İtalya Schengen Vizesi; başvuru sahibini davet eden ya da sponsor olan kişi ve kurum varsa bunların ad ve soyad bilgileri. Sponsoru olmayanlar için ise kiralık ev, otel ya da pansiyon gibi konaklama türünün adı yazılır.

İtalya Ulusal Vizesi; aile vizesi için başvuruluyorsa İtalya’daki aile üyesinin adı ya da çalışma vizesi için işveren adı. Diğer vize türleri için ise kalınmakta olan İtalyan adresi yazılır. Evlat edinme, misyon, eğitim ve spor vizesi gibi.

Davet Gönderen Şirketin Bilgileri

Başvuru sahibinin İtalya gezisi için bir şirket ya da kuruluş sponsor olduysa bu şirketin bilgileri yazılmalıdır. Şirketin adı, adres ve telefon numaraları, telefaksı gibi bilgiler belirtilir.

İtalya’da Kalınacak Sürede Masrafların Karşılanması

İtalya’da kalınacak süre boyunca meydana gelecek masrafların başvuru sahibi tarafından mı yoksa bir sponsor tarafından mı karşılanacağı belirtilmelidir. Bununla beraber, söz konusu masrafların karşılanacağı yöntemin de belirtilmesi gerekir. Bu alanda tercih edilebilecek bir dizi seçenek mevcut. Başvuru sahibi bu seçeneklerden kendi için en uygun olanını seçer.

AB, AEA, CH Vatandaşı Olan Aile Üyesinin Kişisel Bilgileri

Başvuru sahibinin AB, AEA, CH vatandaşı olan yakın bir aile üyesi varsa bu kişilerin kişisel bilgileri belirtilen alanlara yazılmalıdır.

AB, AEA, CH Vatandaşıyla Aile Bağı

Başvuru sahibinin AB, AEA, CH vatandaşı ile aile bağı varsa bunun belirtilmesi gerekir. Söz gelimi; eş, çocuk, baba, anne ya da başka bir soyun olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.

Yer ve Zaman Bilgisi

Yer ve zamanla ilgili bilgi konusunda dikkatli olunmalıdır. Başvuru sahibinin vize için görüşmelere katıldığı yer ve tarih farklı olsa da formun doldurulmakta olduğu yer ve tarih bilgisi yazılmalıdır. Yani, önemli olan formun doldurulduğu yer ve tarihin belirtilmesidir.

İmza

İtalya vize başvuru formu tam olarak doldurulduktan sonra imza atılır. Ancak; başvuru sahibi reşit değilse o halde imza başvuru sahibinin bir ebeveyni tarafından atılmalıdır. Ebeveyni olmayanlar için ise yasal bir vasi de imza atabilir. Bu durumlarda imza atıldıktan sonra imzanın yanında yer alan parantez içinde minörle ilişkinin belirtilmesi gerekir. Söz gelimi; anne, baba ya da vasi gibi.

İtalya vize başvurusu yapmak ve hızlı bir şekilde randevu almak için >> vizerandevu.com/italya-vizesi adresini kontrol ediniz ve bize ulaşınız.

İtalya Vize Formu ve Dilekçe 2023 Video;

İtalya Vize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
whatsapp
  • ×