Almanya Vize

Alman Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Almanya, neredeyse mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş sağlık sistemi ve düşük işsizlik oranı ile birçok kişinin yaşamayı hayal ettiği ülkelerden biridir. Bu nedenle Almanya vatandaşlığı almak isteyen kişi sayısı da oldukça fazladır.

Ancak vatandaşlıktan ziyade ülkenin pasaportunu alabilmek bile oldukça zordur. Almanya pasaportunu alan kişinin dünya çapında 188 farklı ülkeye de bu pasaport üzerinden giriş yapabilme imkanı olur. Almanya’nın katı bir bürokrasi sistemine sahip olması insanların vatandaşlık alma isteklerini yarıda bırakmalarına neden olur. Alman vatandaşı olmanın bir kaç püf noktası vardır ve bireylerin bu püf noktaları yerine getirmeleri gerekir.

Alman Vatandaşı Olmanın Sağladığı Faydalar

Alman pasaportunun bile getirmiş olduğu faydalar göz önüne alındığında, Alman vatandaşlığı almanın dünyanın pek çok bölgesinde geçerli olan imkanlardan faydalanma şansına sahip olmak anlamına geldiği söylenebilir. Alman pasaportu olup, vatandaşlığı olmayan kişiler bazı kısıtlamalar ile karşılaşır.

Bunlar;

 • Toplanma ve dernek hakkının olmaması
 • Oy kullanma hakkının olmaması
 • Ülke içerisinde iş bulmak için sınırlı bir hakka sahip olunması
 • Devlet memuru olunmasına izin verilmemesi şeklinde sıralanabilir.

Alman Vatandaşlığının Çeşitleri

Alman vatandaşı olmak isteyen kişilerin pek çok katı kural ile karşı karşıya olduğu söylenebilir. Ülkenin kişilerden istediği gereksinimlerin sağlanıyor olması en önemli kriterlerden biridir. Alman vatandaşlığının alınabilmesi için özel kriterler söz konusudur.

Bunlar;

 • Descendent tarafından verilen Alman vatandaşlığı (kan hakkı olarak da tanımlanabilir)
 • Normal vatandaşlık
 • Doğumdan kaynaklanan Alman vatandaşlığı (toprak hakkı olarak da tanımlanabilir) şeklindedir. Almanya devleti üzerinden vatandaşlık alabilmek için bireyin bu gibi özel haklara sahip olması istenmektedir. Bunun yanı sıra devletin bazı katı kurallarına rağmen bazı özel durumlar üzerinden vatandaşlık verdiği de görülür.

Alman Vatandaşlığı Nasıl Alınır? 1 – almanya vize islemleri

Alman Vatandaşlığı Alma Kriterleri

Bir ülkenin bireyi vatandaşlığına alma süreci oldukça zor ve sancılı bir süreçtir. Almanya dünya üzerinde vatandaşlık veren en zor ülkelerden bir tanesi olarak bilinir. Bazı kriterlerin yerine getirildiği takdirde Alman vatandaşlığına geçiş yapma hakkı kazanmak söz konusu olabilir.

Bu kriterler;

 • Doğru oturma izni ile beraber Almanya’da 7 yıldır yaşıyor olmak ve bir Almanca entegrasyon kursuna katılmış olmak
 • Doğru oturma izni ile beraber 8 veya daha uzun süredir Almanya’da yaşıyor olmak şeklindedir. Alman vatandaşlığına geçebilmek için ülke içerisinde uzun süredir yaşıyor olmanın yanı sıra bazı özel kuralların da söz konusu olduğu görülür.

Alman Vatandaşlığının Uygunluk Kriterleri

Vatandaşlığa geçme yöntemi ile Almanya vatandaşlığı almak isteyen bir kişinin bazı uygunluk kriterlerini karşılıyor olması gerekir. Oturma süresinin yanı sıra bazı şartların da yerine getirilmiş olması vatandaşlık alabilmek adına önemlidir.

Bu şartlar;

 • Başvuru sahibinin mali açıdan bağımsız olması ve devletin sosyal yardımlarından birini kullanmadan kendisini ve ailesini geçindirebilmesi
 • Başvuru sahibinin Almanca dil yeterliliğini minimum B1 seviyesinde kanıtlaması
 • Başvuru sahibinin sabıkasının olmaması
 • Başvuru sahibinin önceki vatandaşlığından vazgeçmesi şeklindedir.

Almanca dil yeterliliğinin kanıtlanabilmesi için;

 • Alman lisesine kabul mektubu
 • Zertifikat Deutsch’den alınan bir Alman sertifikası
 • Almanya’da en az 4 yıllık okulun bitirildiğine dair diploma
 • Alman öğretim okulunun bitirildiğini gösteren sertifika
 • Almanca olarak yüksek öğrenim düzeylerinin tamamlandığına dair sertifikalardan herhangi birinin alınması gerekir.

Alman Vatandaşlığı Başvuru Süreci

Almanya vatandaşlığına geçebilmek için yapılan başvuru süreci bireyler için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Belirtilen kriterleri taşıyor olmanın yanı sıra başvuru sürecinde gerekli olan belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir. Bu belgeler toplandıktan sonra gerekli olan başvuru yerlerine teslim edilmeli ve varsa referans gösterimi de sunulmalıdır.

Başvuru Formu Gönderme

Alman vatandaşlığına geçebilmek için öncelikle bir başvuru formunun alınması ve bu formun doğru, eksiksiz bilgilerle doldurulması gerekir.

Başvuru formunu;

 • Yerel göçmenlik ofislerinden
 • Bölge ofisinden (herhangi bir Alman bölgesinde yaşanıyorsa)
 • Belediye meclisinden (kentsel bir Alman bölgesinde yaşanıyorsa)
 • Diğer yerel makamlardan elde edebilmek mümkündür. Bireyin almış olduğu başvuru formunu dürüstçe ve tamamen doğru bilgilerle doldurması önemlidir. Başvuru formu Almanca olarak verilir. Formun aynı şekilde Almanca olarak doldurulması gerekir. Almanca becerilerinin hem sözlü hem de yazılı olarak bireyde aranan bir kriter olduğu unutulmamalıdır.
Almanya Vatandaşlık vize başvuru formu ile vize için mutlaka sunulması gereken dilekçe örneklerine >> vizerandevu.com/almanya-vize-formu adresinden ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Alman Vatandaşlığına Kabul Testi

Alman vatandaşlığı alabilmenin başvuru sürecinden sonraki ikinci kısmı kabul testinden geçmektir. Bireyin sadece Almanca ile ilgili yeterliliği değil, ülke ile ilgili yeterliliği de aranan niteliklerden biri olarak bilinir. Almanca dil bilgisinin yanı sıra; ülkenin geçmiş tarihi, yaşanılan zamandaki önemli olayları, ülke içerisindeki işleyişin nasıl olduğu gibi konulara da hakim olunması gerekir.

Alman vatandaşlığına kabul testinde genel olarak;

 • Alman toplumu
 • Almanya’da yaşamın nasıl olduğu
 • Alman kuralları ve yasaları gibi sorular sorulur.

Kabul testinde bireylere toplamda 33 soru sorulur. Bu sorulardan 17 tanesi doğru cevaplandığı takdirde testten geçilir. Bireyin sınava girebilmek için 25 Euro değerinde bir ödeme yapması gerekir.

Kabul testine girmekten muaf olan kişiler;

 • Engellilik, yaşlılık ya da hastalık nedeni ile giremeyenler
 • 6 yaşın altındaki çocuklar
 • Herhangi bir Alman üniversitesinden hukuk, siyaset ya da sosyal bilimler alanında üniversite diploması olanlardır.

Başvuru Ücretini Ödeme

Almanya vatandaşlığı alabilmek için gerekli olan başvuru ücretlerinin birey tarafından ödenmesi gerekir.

Başvuru ücretleri;

 • Yetişkin bireyler için 255 Euro
 • Vatandaşlık kabul testi için 25 Euro
 • 16 yaşın altındaki çocuklar için 51 Euro
 • Vatandaşlık belgesi için 25 Euro şeklinde belirlenmiştir.
Almanya vatandaşlık başvuru koşulları, vize ücretleri, konsolosluk ve aracı kurum hizmet bedelleri ile birlikte >> vizerandevu.com/almanya-vize-ucreti sayfamızda açıklanmıştır.

Başvuru Formunu Gönderme

Vatandaşlık için başvuru formunun alındığı ofise form doldurduktan sonra teslim işleminin eksiksiz olarak yapılması gerekir. Başvuru formu yetkili kişiler tarafından incelendikten sonra bireyin vatandaşlık almaya hak kazanıp kazanmadığı konusunda kendisine bilgilendirme yapılır. Vatandaşlığın kabul edilmesi durumunda 25 Euro değerinde bir ödeme yapılması istenir.

Oturma sertifikası Federal Almanya Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı gibi bireye bütün hakları tanır. Alman vatandaşlığına geçmiş olan kişi ülkedeki tüm haklarından eşit şekilde yararlanabilir. Almanya hükümeti dünya üzerinde birçok kişinin vatandaşlık almak istediği bir ülkedir. Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olması bunun başlıca nedenleri arasında yer alır.

Evlilik Yolu ile Alman Vatandaşlığı Alma

Alman vatandaşlığına geçmenin bir diğer yöntemi evlilik yoludur. Vatandaşlığa geçebilmek için başvuru sürecinin yapılması gerekir. Evlilik yolu ile Alman vatandaşlığına geçmenin şartları, diğer şartlar ile kıyaslandığı zaman ülkede oturma süresinin bu yöntemden muaf tutulmasıdır.

Evlilik yolu ile Alman vatandaşlığına geçebilmek için;

 • Almanca yazılı ve sözlü bilgiyi kanıtlama
 • Vatandaşlık sınavını geçme
 • Ücreti ödeme gibi işlemlerin yapılması gerekir.

Bunlara ek olarak bireyin evlilik şartlarını da yerine getirmesi gerekecektir. Bu şartlar;

 • Çiftin minimum 3 yıldır Almanya’da yaşıyor olmaları
 • Çiftin minimum 2 yıldır evli olmaları şeklindedir.

Descent Üzerinden Alman Vatandaşlığı Alma

Kan hakkı olarak da bilinen vatandaşlık işlemleri soy üzerinden vatandaşlık alabilmek için kullanılan bir yöntemdir. Alman vatandaşlığına geçebilmek için kan hakkının kullanımı söz konusu olabilir.

Almanya hükümetinden kan hakkı yolu ile vatandaşlık alabilmek için;

 • Ebeveynlerden birinin Alman vatandaşı olması
 • 18 yaşının doldurulmasından sonra, ebeveynlerden her ikisi de Alman değil ise, Alman olmayan ebeveynin vatandaşlığından vazgeçebilmek için 23 yaşına kadar süre tanınması
 • Ebeveynlerin bebek 1 yaşını doldurmadan önce ülkedeki Alman makamlarına kaydettirilmiş olması gibi şartların yerine getirilmesi gerekir.

Doğum Hakkı ile Alman Vatandaşlığı Alma

Kan hakkı ile alınan Alman vatandaşlığının tam tersi doğum hakkı ile alınan vatandaşlık çeşididir.

Toprak hakkı olarak da bilinen bu vatandaşlık seçeneğinde;

 • Ebeveynlerden en az bir tanesinin bebek doğduğunda daimi oturma iznine sahip olması
 • Ebeveynlerden en az bir tanesinin bebek doğmadan önce en az 8 yıl Almanya’da ikamet etmiş olması
 • Bebeğin 2 Şubat 1990 senesinden önce doğmuş olması gibi şartlar aranır. Çocuk 18 yaşına geldiği zaman Alman vatandaşlığı ile ebeveynlerinin kendi vatandaşlığı arasında seçim yapmak zorunda kalır. 23 yaşına gelene kadar bir karara varması ya da çifte vatandaşlık için başvuru yapması gerekir.

Çifte Vatandaşlık ile Almanya Vatandaşlığı Alma

Almanya hükümeti tarafından verilen çifte vatandaşlık çok özel durumlara mahsus olmak kaydı ile uygulanabilir.

Almanya çifte vatandaşlığının alınabilmesi için;

 • Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden herhangi birinin Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olması
 • Ahlaklı Almanlar olmak
 • Vatandaşlarının vatandaşlıktan vazgeçmelerine izin vermeyen ülkelerde yaşayanlardan olmak
 • Alman yetkili makamlarından çifte vatandaşlığa sahip olmak için gerekli izinleri olanlar
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde ebeveynleri olmak gibi kriterler söz konusudur. Bu özel kriterler sayesinde Almanya üzerinden çifte vatandaşlık alınabilir.

Alman Vatandaşlığının Yeniden Vatandaşlığa Kabulü

Bir birey daha öncesinde Almanya vatandaşlığından ya da Almanya pasaportundan vazgeçmiş ise, buna rağmen vatandaşlık için yeniden başvuru yapma imkanı verilir.

Alman vatandaşlığından vazgeçmiş, ancak yeniden ülkenin vatandaşı olmak isteyen kişiler;

 • Önceki bütün vatandaşlık haklarından vazgeçmek
 • İlk seferde olduğu gibi vatandaşlık başvuru süreçlerini yerine getirmek
 • Daha öncesinde suç faaliyetinden ötürü Almanya vatandaşlığını kaybetmemiş olmak gibi şartları yerine getirmelidirler. Almanya hükümeti bünyesine kolay yoldan vatandaşlık alan bir ülke olmadığından dolayı, vatandaşlık hakkından vazgeçtikten sonra da yeniden aynı işlemlerin yapılmasını ister. Almanya’dan vatandaşlık alabilmek için gereken şartları taşıyor olmak, ülkenin tarihini ve geçmiş dokusunu bilmek oldukça önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp
 • ×