Schengen Vize Başvurusu için Ne Kadar Gelirim Olmalıdır?

Vize Tablosu

Schengen Vizesine Başvuru Yaparken Veya Schengen Bölgesine Giriş Yaparken Mali Yeterliliği Kanıtlama İşlemi

 

Schengen Vize başvuru gereklilikleri konusundan bahsedecek olursak, listenizde olması istenen çeşitli gereklilikler bulunmaktadır. Bu gerekliliklerden bazıları ise önceliklidir. Bahsi geçen öncelikli gerekliliklerden biri de yurtdışında kalabilmek adına söz konusu dönem için varoluşsal maliyetlerle başa çıkmaya hazır olduğunuzu gösteren belgedir.

İlgili birimler gerekli olan geçim yolları ile başa çıkma noktasında yeterli imkâna sahip olup olmama durumunuzu öğrenmek istemektedir.

Bilindiği üzere vize başvurusu gerçekleştirirken kişiden istenen çeşitli belgeler bulunmaktadır. İstenen bu belgelerin yanı sıra sizden istenen belgelerden biri de “geçim kaynağı” olan bazı destekleyici belgeler sağlamanızdır.

Schengen Ülkesinin Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından bizzat istenen bu belge ile ev sahipliği yapacak olan ülkenin yaşam standartlarına uygunluk durumunuz öğrenilmek amaçlanmaktadır. Diğer bir ifade ile Schengen Bölgesinin belirli bir ülkesinde yurtdışına seyahat etmek ve ikamet etmek için gerekli mali beceriye sahip olduğunuzu kanıtlamak için kabul edilen bir belgedir.

Genelleme yapacak olursak, mali yeterliliğinizi kanıtlamak adına kullanabileceğiniz birden fazla yöntem bulunmaktadır:

 • Finansal hareketlerinizi göstermekte olan, size ait bir banka ekstresi istenmektedir ve bu belge en az son 3 ayı kapsıyor olmalıdır
 • Kredi kartı
 • Nakit
 • Gezgin çekleri
 • Ödeme fişleri
 • Halihazırda çalışmakta olduğunuzu göstermekte olan bir belge
 • Şayet bir sponsorunuz var ise, mevcut Sponsorunuzun konaklamanız süresince masraflarınızı karşılamaya hazır olduğunu gösteren destekleyici bir belge talep edilmektedir
 • Ön ödemeli olmak kaydı ile bir konaklama kanıtı
 • Özel konaklama imkanınızın bulunması durumunda bunu kanıtlar nitelikte olan bir belge
 • Ön ödemeli olmak kaydı ile taşıma kanıtı
 • Diğer

Görüldüğü üzere geçim araçları, üzerinde önemli durulmakta olan bir konudur. Ayrıca geçim araçları ile ilgili olarak Topluluk Yasası bulunmaktadır. Bahsi geçen bu Topluluk Yasası’nın belirleyişi ise Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 810/2009 Sayılı 13 Temmuz 2009 tarihli Tüzüğü (EC)’dür. Bu tüzükte yer alan Vizeler Hakkında Topluluk Yasası, Vize Kodu olarak da bilinmektedir. Buna göre Madde 14 (c) ‘de:

Seyahat planlaması yapmakta olan başvuru sahibinin yeterli bir geçim kaynağına sahip olduğunu belirtmekte olan belgeler kanıtlanabilir olmalıdır. Aynı zamada Schengen Sınırları Kanunu Madde 5 (1) (c) ve (3) uyarınca önceden belirtilmiş olan araçlar yasal olarak elde edebilecek bir konumda olmalıdır. Buna göre kişi hem planlanan kalış süresi boyunca hem de menşe ülkesine veya ikamet ettiği ülkeye geri dönüşü veya kabul edileceğinin kesin olduğu üçüncü bir ülkeye transit geçişi için yeterli geçim kaynağını bulundurabilmelidir.

21 (5)’te ise:

Seyahat planlaması yapmakta olan başvuru sahibinin planlamış olduğu kalışı için mevcut geçim kaynakları kalış süresine ve amacına göre ve ilgili Üye Devlet (ler) de konaklama ve bütçe konaklamasında konaklama için ilgili ortalama fiyatlara göre, sayı ile çarpılarak değerlendirilmektedir.

Buna göre Üye Devletler tarafından Schengen Sınırları Kodunun 34 (1) (c) Maddesi uyarınca belirlenen referans miktarlarına göre kalan günler hesaba katılmaktadır ve sponsorluk kanıtı dışında özel konaklama kanıtı da yeterli geçim araçlarının kanıtı kabul edilmektedir.

Yukarıda bahsedilmiş olan Vize Kodu’nun kullanım amacı Schengen ülkeleri arasında olan tekdüzeliği arttırarak çeşitliliği en aza indirmektir. Ancak bu, amaçlanmakta olmasına rağmen Schengen ülkelerinin her biri kendi ulusal kurallarını belirleme ve bu ulusal kuralları da uygulama noktasında tamamen özgürdür.

Bu özgürlükten kastedilen yabancı vize başvuru sahiplerine yönelik referans veya sabit mali geçim araçları belirleme aşamasında Schengen ülkesinin belirsizliği olmayan bir bağımsızlığa sahip olabileceği anlamını taşımaktadır.

Tüm bunlara ek olarak belirlenmiş olan miktarın farklı bir Schengen ülkesine bağlı olan bir ülkenin, kendi ülkesinin vizesini almak isteyen yabancılara başvuruda bulunabileceği mali araç miktarı ile mutlak suretle eşleşmeyebileceği gibi bir gerçeği de içermektedir.

Aktarılmış olduğu üzere Schengen ülkelerinin yabancı vize başvurusu yapanlara uyguladığı geçim kaynakları miktarı kendine özgü ve farklı olabilmektedir. Aşağıda Schengen ülkelerinin ulusal olarak belirlemiş olduğu ve yabancı vize başvurusu yapanlara uyguladığı geçim kaynakları miktarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.

Schengen Vize Başvurusu için Ne Kadar Gelirim Olmalıdır?
Schengen Vize Başvurusu için Ne Kadar Gelirim Olmalıdır?

Avusturya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Schengen ülkelerinden bir tanesi olan Avusturya’nın belirlemiş olduğu geçim araçları miktarından bahsedecek olursak, Avusturya Federal Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığı, ülkenin yurtdışındaki tüm Avusturya Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları gibi, bir yabancı vize başvuru sahibinin şu anda kanıtlaması gereken gerekli geçim araçlarının miktarını açıkça ve kesin olarak şart koşmadığını belirtmek gerekmektedir. Daha sonra olmak kaydı ile Avusturya Vizesi için başvuru mali araçların veya geçim araçlarının miktarı, bireysel olarak veya duruma göre, yani dolaylı olarak düzenlenmektedir.

Belçika Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Belçika Schengen Vizesi geçim miktarı Belçika Göçmenlik Bürosu tarafından belirlenmiştir. Belçika Göçmenlik Bürosu’nun Belçika Vizesi için başvuruda belirlemiş olduğu miktar, Belçika Büyükelçiliği veya Konsolosluğu vardır durumunu doğrulamakta olan ülkeye giriş ve ikamet edebilmek için günde 95 €, otel ve daha ucuz yollarla konaklamayı planlayan kişilere günde 45 € şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Eğer Çek Cumhuriyeti’ne kısa süreli bir ziyarette bulunacak ve Çek kısa süreli vize başvurusu yapacaksanız Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı başvuruda bulunduğunuz zaman kanıtlamanız gereken gerekli mali araç miktarını günlük 42,50 € veya buna eşdeğer olan 1,100 CZK  şartı koşmaktadır. Bununla birlikte, planlanan kalış süresinin 30 günü aşması durumunda miktar değişmekte ve vize başvurusunda bulunan kişi Çek Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna toplam 33.000 CZK veya 1.274 € ile birlikte 170 € ‘ya eşdeğer 4,400 CZK tutarında ek bir meblağı tasdik etmelidir. Bu işlem her ayın sonunda gerçekleştirilmelidir.

 

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çek uzun vadeli vizesi için başvuranların, 2,200 CZK veya 85 € üzerinden hesaplanmak üzere asgari geçim tutarının 15 katı olan 33.000 CZK veya 1.274 € tutarında mali araçları tasdik etmeleri gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca her ayın sonunca 4400 CZK veya 170 € fiyatı da bulundurulmalıdır.

Tüm bunların dışında bir Çek uzun vadeli ticari vizesine başvuru gerçekleştirme aşamasında başvuru yapan kişi asgari geçim tutarının 50 katı tutarı olan 110.000 CZK veya 4.245 € gerekmektedir. Çek uzun vadeli öğrenci vizesine başvuru durumundan bahsedecek olursak Çek Cumhuriyeti’nde kaldığınız süre boyunca masraflarınızı nafaka miktarında karşılamak için bir devlet yetkilisi veya bir kuruluştan bir onay şeklinde mali yeterliliğinizi kanıtlamanız istenmektedir. Burada belirlenmiş olan miktar ise aylık kalış minimum 2.200 CZK veya 85 € şeklidedir.

18 yaşından küçük olmanız durumunda Çek Vizesi için başvuru yaparken belirlenmiş olan mali araç miktarının yarısını veya% 50’sini tasdik etmeleri istenmektedir.

Danimarka Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Danimarka Schengen Vizesi geçim yolları belirleyicisi Danimarka Vize Kanunu’dur. Danimarka Vize Kanunu’nun önerisine göre başvuru sahibinin Danimarka’da otelde kalması durumunda veya otel benzeri olan ancak daha ucuz olan bir yerde kalması durumunda yaklaşık olarak 500 DKK ya da günde 67.24 € sahibi olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Buna göre istenen mali araç miktarı 350 DKK veya 47.07 € ‘dur. Tüm bunlara ek olarak vize başvurusu gerçekleştirmiş olan kişi eğer konaklama ücretini erken bir tarihte öderse veya konaklama yeri üçüncü bir şahıs tarafından karşılanırsa, Danimarka Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’nun vize başvurusu sırasında beklemekte olduğu mali imkân miktarı da elbette düşecektir.

Estonya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Estonya Schengen vizesi için geçim yollarının belirleyicisi Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’dır. Bakanlığın belirlemiş olduğu standartlara göre Estonya her yabancının bu finansal araçların miktarı günlük 100 € şeklindedir. Belirlenmiş olan bu miktarın Estonya Vizesi için başvuruda sahip olunduğu kanıtlanmalıdır. Estonya Büyükelçiliği veya Konsolosluğu da buna uymaktadır.

Finlandiya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yabancılar için Finlandiya Visa asgari şartları günlük 30 € şeklinde belirlemektedir. Finlandiya Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’da bunu ölçüt almaktadır.

Fransa Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Fransa Schengen Vizesi için başvuru yaparken Fransa Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’na ön ödemeli konaklama kanıtı olmaması durumunda günlük 120 € tutarında paraya sahip olduğunuzu tasdik etmeniz gerekmektedir. Fransa, konuya dair Avrupa Komisyonu’nun belirttiği usulleri esas almaktadır. 19 Haziran 2014 tarihinden beridir süreç bu şekilde ilerlemektedir.

Vize başvurusu yapmakta olan kişinin ön ödemeli bir otelinin olması durumunda bu tutar kapalı otel konaklama süresi için günlük 65 € şeklindedir. Geri kalan ise 120 € ‘ya düşmektedir. Tüm bunlara ek olarak eğer başvuru sahibi daha ucuz bir konaklama biçimini kanıtlarsa miktar günde 32,25 € şeklinde değişmektedir.

Almanya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Alman Büyükelçiliği veya Konsolosluğu Avrupa Komisyonu’nu esas almaktadır. Buna göre Alman Vize başvurusu için günlük 45 € sahibi olmanız gerekmektedir.

Yunanistan Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Yunan Vizesi için başvuru yaparken Yunan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu Avrupa Komisyonu kararını esas almaktadır. Buna göre tüm yabancı uyruklular için Ortak Bakanlık Kararı No 3021/22 / 10 f şeklindedir ve günlük 50 € olarak belirlenmiştir. Bunun kanıtlanması gerekmektedir. 5 güne kadar kalma durumunda minimum toplam miktar 300 € olarak belirlenmiştir. 24 Aralık 2007 tarihinden beridir işleyiş bu şekilde devam etmektedir. Küçükler için ise durum farklı olup, normal miktarın % 50’si kadar bir indirim uygulanır.

Macaristan Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Macaristan Schengen Vizesi alarak Macaristan topraklarına girmek ve orada ikamet etmek istiyorsanız her girişte 1000 HUF veya 3.19 € şeklinde bir miktar belirlenmiştir. Macarların yabancılar polislik mevzuatı 25/2001 sayılı Kararname’dir ve bu kararname ile Avrupa Komisyonu şartları kabul edilmiştir. Macaristan Vizesi başvurusuna dair Macaristan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’nun şart koymuş olduğu başka bir geçim yolu şu an için bulunmamaktadır.

İzlanda Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Diğer Schengen ülkelerinde olduğu gibi İzlanda da vize başvuruları için çeşitli şartlar talep etmektedir. İzlanda Vize başvurusu için Avrupa Komisyonu esas alarak hazırlanmış olan İzlanda Kanunu ölçüt kabul edilmektedir. Buna göre belirli bir miktara sahip olmak kanıtlanmak zorundadır. İzlanda Temsilciliği’nden belirlenen miktar günlük 4.000 ISK veya 28,83 € şeklindedir. Ayrıca İzlanda topraklarına her giriş için de ücret talep edilmektedir ve belirlenen para miktarı 20.000 ISK veya 144.13 € ‘dur.

İtalya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

İtalyan Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna bir İtalyan Vizesi için başvuran bir yabancıdan istenen belgeler vardır. Bu belgeler Dışişleri ve İtalya Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

 • 5 güne kadar konaklama durumu

Bir kişi için toplam 269.60 € ve iki ve daha fazla kişi için 212.81

 • 6-10 günlük konaklama durumu

Bir kişi için günlük toplam miktar 44.93 € ve iki ve daha fazla kişi için 26.33 €

 • 11-20 günlük konaklama durumu

Bir kişi için toplam tutar 51.64 € ve iki ve daha fazla kişi için 25.82 € . Bunlara ek olarak bir kişi günlük tutar 36.67 € ve iki ve daha fazla kişi 22.21 €

 • 20 günden uzun konaklama durumu

Bir kişilik toplam tutar 206.58 € ve iki ve daha fazla kişi için 118.79 € . Buna ek olarak bir kişi için günlük tutar 27.89 € ve iki ve daha fazla kişi için 17,04 €

Letnya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Letonya Vizesi başvurusu için Letonya temsilciliğine başvuru gerekmekte. Ayrıca vize işlemleri için yabancı uyruklu vatandaşlardan günlük 14 € talep edilmektedir. Bu miktar Avrupa Komisyonu ve Göçmenler Yasası’na göre belirlenmiştir.

Litvanya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Litvanya, yabancı uyruklu vatandaşların vize işlemlerine yönelik olarak günlük 40 € ‘luk bir miktar belirlemiştir. Litvanya Vize başvurusu yapmak istiyorsanız Litvanya Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığı ile işlem gerçekleştirebilirsiniz. Burada yapılan tüm işlemler Yabancılar Hukuku Statüsü Hakkında Kanun ve Avrupa Komisyonu’na uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Lüksemburg Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Lüksemburg Schengen Vizesi başvurusu yapmak istemeniz durumunda Lüksemburg Büyükelçiliği veya Konsolosluğu, Avrupa Komosyonu’na göre herhangi bir geçim yolu miktarı şartı aramamaktadır.

Malta Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Malta Vize başvurusu yapmak istemeniz durumunda Malta Büyükelçiliği veya Konsolosluğu yabancı uyruklu vatandaşlardan günlük 48 geçim şatı aramaktadır. Bu şartın belirleyicisi Avrupa Komisyonu’dur.

Hollanda Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Hollanda Schengen Vizesi almak istemeniz durumunda kalış süreciniz boyunca günlük 34 € sahibi olduğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu miktar Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir ve bu miktara sahip olunduğu bilgisi başvuru sırasında Hollanda Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’na tasdik edilmelidir.

Norveç Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Norveç Göç Yasası, 17. Bölüm (f)’ye göre temsilcilik aracılığıyla bir Norveç Vizesi başvurusu yapmak için 500 NOK 53,34 € ‘ya eşdeğer bir miktara sahip olmak gerekmektedir. Bu bilgi Avrupa Komisyonu tarafından bildirilmiştir ancak elbette değişim yaşanabilir.

Polonya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Polonya Cumhuriyeti ziyareti gerçekleştirmek için kişiden beklenen günlük geçim araçları bulunmaktadır. Miktarlar Avrupa Komisyonu tarafından bilgilendirilmiş olup İçişleri ve İdare Bakanlığının Yönetmeliği uyarınca talep edilmektedir. Polonya Vizesi başvuru sırasında Polonya Büyükelçiliği veya Polonya Konsolosluğu’nun 22 Aralık 2008 tarihinden beridir talep ettiği miktar şu şekildedir:

 • 3 güne kadar olan konaklamalar için belirlenmiş olan toplam miktar 300 PLN veya 67,76 €
 • 3 günü aşacak olan konaklamalar için belirlenmiş olan günlük miktar 100 PLN veya 22.59 €

Tüm bunlara ek olarak konaklama masrafının üçüncü bir şahıs tarafından karşılanması durumunda günlük miktar 20 PLN veya 4.52 € ‘ ya düşmektedir.

Portekiz Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Yabancı uyruklu iseniz ve Portekiz’i ziyaret etmek istiyorsanız günlük 40 € gibi bir miktarı karşılayabiliyor olmanızı kanıtlamanız gerekmektedir. Bilindiği üzere Portekiz Vizesi başvuru işlemleri Portekiz Temsilciliği vasıtasıyla yapılmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş bu miktarın dışında Portekiz, yabancı vatandaşların kendi topraklarına her girişinde 75 € tutarında bir ödeme talep eder. Şayet Portekiz’de kalacağınız süre içerisinde konaklama ve yiyeceklerin kapalı olduğunu kanıtlayabilirseniz belirtilmiş olan miktarı ödemeniz gerekmeyebilir.

Slovakya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Yabancı uyruklu bir kişinin Slovakya topraklarına girebilmesi için Slovak Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna kalış süresi için günlük 56 € tutarında bir meblağa sahip olduğunu tasdik etmesi gerekir. Slovak Vizesi başvurusu için belirlenen bu miktarda etkili olan yer ise Avrupa Komisyonu’dur.

Slovenya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Slovenya Schengen Vizesi başvurusu yapmak istemeniz durumunda Slovenya’da kalacağınız süre boyunca harcayabileceğiniz günlük 70 miktarına sahip olduğunuzu tasdik etmeniz sizden istenmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşın bahsi geçen bu miktarı kanıtlaması zorunludur. Bu tutarın bildirilmesinde Avrupa komisyonu etkili olup Sloven Vizesi için başvuruda Sloven Temsilciliği de önemli bir rol oynamaktadır. Küçükler için ise beklenen miktar bahsi geçen miktarın % 50 veya 35 € ‘ ya indirilir

İspanya Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

İspanya Schengen Vizesi başvuru koşullarında Avrupa Komisyonu ile İspanya Başkanlığı Bakanlığı etkilidir. Diğer ülkelerden farklı olarak İspanyol Vizesi için 10 günlük gerekli olan toplam meblağın İspanya Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna tasdik edilmesi gerekmektedir. Bu miktar Gayri Safi milli asgari ücretin %90’ı üzerinden belirlenmektedir ve 10 günlük gerekli olan miktar 573,23 € ile 636,93 € arasında değişmektedir.

İsveç Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

İsveç’i ziyaret etmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar için Avrupa Komisyonu günlük miktar belirlemiştir. İsviçre Vizesi için İsveç Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’na tasdik etmeniz gereken meblağ İsveç’te 450 SEK veya günlük 48.26 € şeklinde belirlenmiştir ve 15 Kasım 2011 tarihinden beridir bu tutar geçerlidir.

İsviçre Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

Diğer Schengen ülkelerinde olduğu gibi İsviçre Vizesi için gerekli olan geçim yolları şartlarını Avrupa Komisyonu belirlemiştir. 16 Aralık 2005 tarihinden beridir İsviçre seyahati için bir kişiden beklenen tutar en az 100 CHF veya günlük 92.34 € şeklindedir. Kişinin öğrenci olması durumunda bu miktar 30 CHF veya günlük 27.70 € şeklinde değişmektedir. Bu tutarı İsviçre Vizesi başvurusu sırasında  İsviçre Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna kanıtlamak gerekmektedir.

Liechtenstein Schengen Vizesi İçin Gelirim Ne kadar Olmalı?

 

Liechtenstein seyahati gerçekleştirmek istemeniz durumunda 100 CHF veya günlük 92,34 € gibi bir miktara sahip olduğunuzu Lihtenştayn Konsolosluğu Büyükelçiliği’ne kanıtlamanız gerekmektedir. Bu miktar Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir. Seyahat edecek olan kişinin öğrenci olması durumunda bahsi geçen bu miktar 30 CHF veya günlük 27.70 € şeklinde değişmektedir.

Tüm bunlara ek olarak dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Schengen ülkelerinden bir tanesine seyahat etmeyi düşünüyorsanız güncel gereksinimlere ulaşmak ve herhangi bir sorun yaşamamak adına seyahat etmeyi planladığınız Schengen Ülkesinin Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna danışmanız yararınıza olacaktır.

Vize Bilgi Bankası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp
 • ×