İrlanda Çalışma Vizesi: Kapsamlı Rehber

İrlanda Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Merak edilen İrlanda çalışma vizesi detayları nasıl bir süreç geçirmeniz gerektiğiyle ilgili önemli bir konudur. Kimlerin bu izni alması gerekiyor kimler bu izinden muaf önemlidir.

İrlanda Çalışma Vizesi Almam Gerekiyor Mu?

İrlanda göçmenlik makamlarına başvuru yaparak çalışma izni almak AB ve AEA vatandaşı olmayan kişiler için zorunlu bir durumdur. Çalışma vizesine başvuru yapmak zorunda olan kişiler İrlanda’da belirli koşulları yerine getirince orada yer alabilir.

İrlanda İşletme ve Yenilik Bakanlığı (DBEI)  başvurularla alakalı yetkilendirilmiş makamdır. Yabancı uyruklu kişiler, çalışma izni başvurusu yaparken bu kurumdan onay almalıdır. AB / AEA vatandaşı olmayanların göçmenlik memurları izni ve sınır kontrolüyle alakalı izinleri de tam olmalıdır.

İrlanda Çalışma Vizesi Türleri Nedir?

 

Yaygın kullanılan iki tane İrlanda çalışma izni vardır.

Genel İstihdam İzni

 

Kritik Beceriler Çalışma İzni ile İrlanda çalışma vizesi alınması gerekir.  Toplamda çalışma izni vizelerinin türü dokuz tane olarak bilinmektedir.

Kritik Beceriler Çalışma İzni Nedir?

 

Bu istihdam izni türünde mesleki açıdan eksikliklerin tamamlanmasına yönelik olarak uluslararası işçilerin girişine yönelik verilen izinler vardır.

 • İrlanda Kritik Beceriler İstihdam İzni almak için başvuru yapan meslekler arasında doğa bilimleri, sosyal bilimler, mimarlık, mühendislik, sağlık gibi alanlar yer alıyor.
 • İşletme ve İnovasyon gibi alanlarda mesleki gelişim ve yeterlilik amacıyla eğitim programları için başvurular yapılabilmektedir.
 • İşgücü piyasası için işçilere yönelik işe alımı yapan işverenler İrlanda çalışma izni ile bu avantajı sağlayabilmektedir.
 • Alınmak istenen Kritik Beceriler vize İzni için işverenler bu testlere genellikle girmemektedir.
 • Vize almadan önce elçilik üzerindeki güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Genel Çalışma İzni Nedir?

 

İrlanda çalışma vize izni çeşidi olarak genel çalışma izni, birinci tür çalışma iznine uygun olmayan meslekleri kapsamaktadır. Bu alanda özellikle bir meslek listesi belirtilmemiş olmakla beraber İrlanda çalışma izni için “İstihdam İzinleri için Uygun Olmayan İstihdam Kategorileri” listesi dışından başvuru olmalıdır.

İrlanda Genel Çalışma İzni almak isteyenler ön hazırlık aşamasında elçilik web sitesindeki güncel bilgileri de takip etmelidir.

Yükümlülükle Alakalı Çalışma İzinleri

 

İrlanda çalışma izinleri için bağımlı eş çalışma izinleri ayrı bir kategori olarak ele alınmaktadır. Bakmakla yükümlü olunan bir kişi İrlanda’daysa bu gibi hallerde istihdam izni gündeme gelir. Bağımlı kalınan bir duruma göre alınması gereken bir durum vardır.

Yapılan bağımlı- eş istihdam başvurularında meslekle alakalı çalışma izni koşulları daha esnek yapıdadır.

İrlanda Çalışma Vizesi: Kapsamlı Rehber
İrlanda Çalışma Vizesi: Kapsamlı Rehber

Firma İçi Transfer Nedeniyle Çalışma İzni

 

Şirketlerin İrlanda şubelerine transfer yapacak olmaları nedeniyle alınan “Transfer İstihdam İzni” yabancı işçiler için önemli bir vizedir. İrlandada çalışma vizesi için bu şirketin tüm personelleri için olabilir.

Staj İçin İrlanda Çalışma İzni

 

Staj Çalışma İzni kapsamında bir eğitim kurumuna kaydı olan kişilerde öğrenciler iş deneyimi kazanabilmek için İrlanda vizesi almak isteyebilmektedir.

İrlanda vizesi Staj çalışma izni amacıyla bir senelik süre için geçerlidir. Ayrıca yenilenememektedir.

İrlanda Çalışma Sözleşme Hizmet İzni

 

Hali hazırda yabancı bir işletme tarafından istihdamı sürdürülen, fakat İrlanda vatandaşı bir kişinin referansında sözleşme ile çalışan yabancı işçilere bu izin verilir. İrlanda’ya gelecek olan kişi İrlanda ülke vatandaşı işverenlerinden sözleşme ile çalışma anlaşması yapmalıdır.

Spor Ve Kültürel Çalışmalarla Alakalı İzinler

 

İrlanda’da bulunma nedeni spor ve kültür alanındaki faaliyetler olan yabancı uyruklu kişilere verilen izin türüdür.

İrlanda Değişim Anlaşması Amacıyla Alınan Çalışma İzni

 

Uluslararası değişim sözleşmesi kapsamında gündeme gelen İrlanda yabancı işçi değişim iznini ifade eden vize türüdür.   Uluslararası Teknik Deneyim Değişim Birliği ve Fulbright Programı gibi oluşumlar bünyesinde bu izin gerçekleşebilir.

Yeniden Etkinleştirme Çalışma İzni

 

Aktivasyon yenilemeye yönelik verilen bir çalışma iznidir. İrlanda Yeniden Etkinleştirme Çalışma İzni kendi dışındaki suiistimal gibi nedenlerle çalışma hakkı kaybolan işçilerin yeniden izin almasını kapsayan bir vizedir.

İrlanda Çalışma İzni Başvurusu Hakkında

 

İrlanda çalışma izni başvurusu yapacak olan İsviçre vatandaşları ve AB- AEA vatandaşlarının izin gereksinimi yoktur. İrlanda’ya vize almadan giriş yaparak taşınabilir ve çalışabilir.

Bahsedilen kapsamda olmayan kişiler için İrlanda çalışma izni için başvuru yapılması gerekir, ancak bazı muafiyet durumlarına da bakılması gerekir.

İrlanda çalışma izninden muaf olan kişi ve kategorilerin listesi şu şekilde sıralanabilir:

 • İrlanda öğrenci vizesi almış olanlar bu kapsama girer.
 • Uluslararası okul başvurusu yapmış ve kabul edilmiş öğrenciler, okulda kaldıkları süre boyunca 20 saate kadar haftalık çalışma hakkına sahiptir.
 • İrlanda vatandaşı bir kişinin resmi geçerliliği olan şekilde eşiyseniz, aile üyelerinden biri veya anne babasıysanız
 • Seyahat edeceğiniz İrlanda’dan mülteci statüsü almış olanlar
 • İrlanda’da insani nedenlerle kalma hakkı alanlar
 • Bilimsel araştırma yapanlar( kurumsal açıdan geçerliliği olan onaylı bir araştırma kurumu adına)
 • Bir kursun zorunlu parçası olarak İrlanda’da bulunması gereken lisansüstü öğrencileri

 İrlanda Çalışma İzni Almak İçin Ne Gerekiyor?

 

İrlanda çalışma izni almak için bazı evrak ve şartları yerine getirmiş olmak zorunludur:

 • Resmi geçerliliği olacak şekilde İrlandalı bir işletmeden sözleşmeli şekilde iş teklifi almak
 • İşgücü Piyasası İhtiyaç Testini geçmiş olmak (Kritik Beceriler İstihdam İzni ’ne başvuru yapanların bu testi geçmelerine gerek yoktur)
 • Kritik Beceriler Çalışma İzni kapsamında İrlanda’ya başvuru yapanların en az 30.000 € veya 80.000 € senelik gelirinin olması gerekir.
 • Yapılan başvuru Genel Çalışma İzni içinse yıllık maaş minimum 30.000 € olarak kanıtlanmalıdır.
 • Bahsedilen çalışma izni çeşitleri dışında her türdeki başvuruda senelik gelir yıllık asgari maaş düzeyinde Ulusal Asgari Ücreti kriterlerini karşılamış olmalıdır.
 • Çalışma izinlerinde şirket bünyesindeki sizi işe alan işveren kişinin İrlandalı olması yanında en az % 50′ oranında AB – AEA- İsviçre vatandaşı olması şartı aranır.

İrlanda Çalışma İzni Belgeleri Kontrol Listesi Nedir?

 

Hazırlamanız gereken İrlanda çalışma izni başvuru evraklarında eklenmesi istenen belgeler izin türüne göre değişmekle beraber dikkat gerektirir:

 • Kişisel bilgi sayfalarının olduğu pasaportun fotokopisi, resimli ve imzalı olmalıdır.
 • Pasaport boyutunda gereken ölçü ve arka plan kuralları dikkate alınmalıdır.
 • İrlanda’da işveren tarafından sizle beraber imzalanan sözleşme kopyası
 • Göçmenlik damgası varsa fotokopisi
 • İrlanda’da irtibata geçeceğiniz bir kişinin şirket içindeki görevi, telefon ve diğer iletişim bilgileri
 • İrlanda Hükümet Bakanları ya da düzenleme yetkisine sahip kurumların verdiği bir Tescil numarası- Pin veya Lisans numarası
 • Destek mektubu fotokopisi- varsa (IDA -Enterprise)
 • İrlanda’daki firmanın şirket kayıt numarası, açık adresi ve tam ismi, varsa ilgili kurumlardan alınmış sertifikalar

Görev aldığınız kurumdaki maaş, iş sorumlulukları ve İrlanda çalışma süresi gibi ayrıntılar

İrlanda Çalışma İzni Başvurusu Kim Tarafından Yapılır?

 

 • İrlanda’ya giderek çalışma amacındaki kişilerin kendisi ya da gerekli hallerde işvereni olan kişi başvuru yapabilir.
 • Bir şirketten İrlanda’daki firmaya şirket içi transfer varsa işveren sizin adınıza başvuru evraklarını sunabilir.

İrlanda Çalışma İzini İçin Başvuru Nereye Yapılmalı?

 

Çalışma izini için başvuru İrlanda firmaları için yapılacağında Online Çalışma İzinleri Sistemi -Employment Permits Online System kullanılabilir.

 • Yapılacak olan başvuru için, bir süre ara vermek istediğinizde kaldığınız yerden devam edilebilir.
 • MyWork-ID olarak bilinen bir numara aldığınızda yeniden devam etme durumunu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
 • İrlanda çalışma izni başvurusu yapıldığından itibaren 28 gün içinde form bilgilerinizi vs. tamamlamanız. Aksi halde bilgileriniz kaybolabilir.

İrlanda Çalışma İzni Başvuru süreci

 

İrlanda çalışma izni başvuru hangi türde yapılacaksa sorulur. Başvuru Formunu seçimi yaparken türe göre form seçmelisiniz. Yönlendirildiğiniz andan sonra bilgi girişleri başlar. Form bölümleri şu şekildedir:

 • Çalışma izninin türü hakkında kısa bir açıklama
 • Formu doldururken temsilcinin yardımcı olup olmadığı bilgisi
 • İrlanda çalışma izni kayıt ayrıntıları
 • Yabancı uyruklu kişilere ait detaylar
 • Yedeklik bilgileri
 • İrlanda’da istihdama dair kişisel detaylar
 • Fiyatlandırma bilgileri
 • En son gereken detaylar

İstediğiniz bölümü tamamlayarak formda ilerleme sağlayabilirsiniz. Bu yeniden düzenlemeye de imkân veren bir bilgi sistemidir.

Belgelerin Eklenme Süreci

 • İrlanda çalışma izni başvurusu yaparken forma gerekli belgeleri elektronik alanda eklemeniz gerekiyor.
 • Listeyi açılır kutudan görebilirsiniz. 10MB’den büyük olmaması şartıyla burada ne tür dosyalar ekleyebileceğiniz yer alır. PDF, PNG veya JPEG / JPG formatında yüklenebilir.
 • Başvuru formunu doldurmanızın ardından yazdırarak imzalamanız gerekiyor. İmzalaması gereken kurumun da işlemi tamamlamış olması gerekiyor.
 • İmzalanan belgeler taratılarak sisteme yüklemesi yapılır.

 Ücreti Ödeme Aşaması

 

İrlanda çalışma izni vize ücreti ödeme aşamasında kredi kartı veya banka kartı kullanılarak form öncesi ödeme tamamlanmalıdır.

 • Vize ücretlerini güncel olarak siteden öğrenmelisiniz.
 • Toplam işlemlerin tamamlanacağı süreç 13 haftalık bir dönemdir.
İrlanda vize ücretleri, konsolosluk ve aracı kurum hizmet bedelleri ile birlikte >> vizerandevu.com/irlanda-vize-ucreti sayfamızda açıklanmıştır.

İrlanda Çalışma Vizesi Başvurusu Önemli Bilgiler

 

İrlanda çalışma izni alanlar vizeye başvuru yapabilmektedir. İrlanda uzun kalış vizesi olarak bilinen D tipi vizede üç aydan çok kalma imkânınız olur.

İrlanda Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi fiili İrlanda çalışma izni verebilir.

Lütfen bu detayları unutmayın:

 • Yalnızca İrlanda’ya giriş öncesi İrlanda çalışma vizesi şartı aranmaktadır. Sınır Kontrolünden geçmeniz ve giriş alanında kontrollerinizin yapılması olağan süreçtir.
 • Göçmenlik görevlisi tarafından belgelerinizi incelenirken çalışma izniniz geçerli bile olsa memurlar onay vermeyince geçiş tamamlanmaz.

İrlanda Çalışma Vizesi Almak İçin Gerekenler

 

İrlanda çalışma vizesi için yapılan başvuruda istenen belgeler şöyle sıralanabilir:

 • Form: İrlanda çalışma vizesi başvuru için siteden indirilir
 • Geçerliliği devam eden ve iki sayfası boş pasaport
 • Ölçü ve renklere uygun fotoğraflar
 • Çalışma vizesi ücretlerinin ödendiğinin belgesi
 • Yasal ikamet kaydı olan işveren veya seyahat edecek kişinin kaydı
 • İş bulma amacınızın olduğunu kanıtlar belge, mektup
 • Size konaklama sağlayan bir işveren varsa bu ayrıntıları gösteren belge
 • Eskiden alınan İrlanda vizeleri ayrıntıları
 • Yeterli fon olduğuna dair son 6 aylık geçerli hesap belgesi
 • Bankadan alınan hesap özetleri (hesap numarası, adres isim vs. olmalı)
 • Büyük veya olağandışı banka işlemleri varsa açıklaması
 • Geri dönüşü kanıtlayan belge
 • Postayla belge gönderiminde kendinden adresli türde ön ödemeli zarf
 • Çalışma İzni belgesi, Girişimcilik ve İnovasyon Departmanı bünyesinden alınmış olmalı
 • İrlanda işletmesinden alınan iş sözleşmesi veya iş teklifinin detayları
 • İşçilerin İrlanda’daki işverenden aldıkları davet mektubu (istihdam ettiklerini onaylar açıklama olmalıdır)
 • Maaşı belirten bilgiler
 • Eğitim sertifikaları
 • İş deneyimi detayları
 • İrlanda’da çalışma vizesi almak için 25.000 € ‘yu kapsayan özel sağlık sigortası olmalıdır.
 • Gönderdiğiniz tüm belgelerin aslı hazırlanmalı, aksi belirtilenlerde fotokopi hazırlanmalıdır.
 • Hazırlanan evraklar İngilizce olmalı, diğer dillerdeki evrakların tercüme edilerek noter onayı alınmış hali verilmelidir. Çeviriyle beraber orijinal evrak hazırlanmalıdır.
 • Tüm belgelerin fotokopileri alınmalıdır.
 • Olası irtibat durumlarında iade adresi belirtilmelidir.
İrlanda Çalışma vizesi için hazırlanan en güncel evrak listesine >> vizerandevu.com/irlanda-vize-evraklari bağlantısını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Online Başvuru Nasıl Gönderilir?

 

AVATS aracılığıyla online İrlanda çalışma vizesi başvurusu yapılabilir. AVATS’a ulaşımla beraber şu işlemleri yapmalısınız:

 • Başvuru formunu doldurmalısınız.
 • Formun doldurulmuş sayfası yazdırılmalıdır
 • Sertifikalarla ve istenen evraklarla beraber adrese form gönderilir.
 • İrlanda vize başvuru sürecindeki detaylar ayrıntılı şekilde yerine getirilmiş olmalıdır.
 • Genel olarak İrlanda çalışma vizesi işlemleri sekiz hafta içerisinde yapılmış olmalıdır.
 • Yoğun seyahat yapılan dönemlerde gecikmeli işlemler olabilir. Başvuru sürecinde bu aksamalar hakkında bilgi verilecektir. En geç üç ay önceden başvuru yapılmalıdır.
 • İrlanda çalışma vizesi ücreti ödenmiş olmalıdır.

İrlanda Çalışma Vizesi Oturma İzni Almak

 

İrlanda’ya giriş izni göçmenlik memurları tarafından verildiğinde, ülkede kalacağınız günlerle alakalı damga alınmış olur.

 • Vizedeki geçerli tarihler için verilen onay öncesi göçmenlik bürosuna kayıt olmanız gerekiyor. Ayrıca oturma izni de almış olmanız önem taşıyor.
 • İrlanda’da 90 günden çok süre boyunca kalmak isteyenlerin AB -AEA – İsviçre vatandaşı olmaması şartıyla kaydını göçmenlik bürosuna yaptırması gerekmektedir.
 • Dublin kayıt ofisine kayıt yaptıranlar sadece burada yaşayan kişiler tarafından yapılmalıdır. Burası dışında ikamet edenler en yakın kayıt ofisine başvuru yaparak kaydını tamamlamalıdır.
 • Damga 1 veya 1A almış olmalısınız. Bu çalışma izninizin olduğunu gösterir.

İrlanda Çalışma Vizesi Süresi ve Yenileme Nedir?

 

Maksimum 90 gün geçerli olan İrlanda çalışma vizesi alırken özel izne göre bazı değişiklik durumu olabilir.

 • Genellikle başlangıçta 24 ay süreyle verilen çalışma izinleri 5 seneye kadar yenilenebilmektedir. Yenilenen çalışma izinleri ileride oturma iznine dönebilir.
 • EPOS aracılığıyla çalışma izni yenilemesini yapabilirsiniz.

İrlanda Çalışma Vizesinden Daimi İkamet

 

Arka arkaya beş yıl yaşayan kişiler İrlanda’da çalışma izni almalarını oturma iznine dönüştürebiliyor.

Hesaplanabilir ikamet koşullarından beş tanesini yaşadığında İrlanda vatandaşlığı gibi başvurular da yapılabilir.

İrlanda Çalışma Vizesi: Kapsamlı Rehber Video;

İrlanda Vize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp
 • ×