İngiltere Göçmenlik Noktası Tabanlı Sistem

İngiltere Göçmenlik Tabanlı Sistem Nedir?

İngiltere hükümeti ülkeye çalışma ve eğitim amacıyla gelecek olan kişilerin ülkeye girişlerine vizeyle izin verir. Bu nedenle ülkeye gitmek isteyenlerin İngiltere vizesine sahip olmaları gerekir.

Ancak eğitim ve iş gibi amaçlarla İngiltere’ye gitmek isteyenlerin vize alabilmeleri için göçmenlik noktası tabanlı puan sisteminden vize için yeterli olan puanı almaları gerekir. Bu uygulama ülkeye gitmek isteyen yabancı vatandaşların göçmenlik kontrolüne tabi olmaları durumunda geçerli olan bir uygulamadır.

Ülkeye gitmek isteyen kişilerin puan tabanlı sistem uygulamasında başvuruda bulunacakları vize için geçerli olan kademede gerekli olan puanı almaları gerekir. Kademe puanları ve aranan şartları vizenin dahil olduğu kademenin özelliğine bağlı olarak değişir.

PBS (Puan Tabanlı Sistem) Ne Demektir?

Vize başvurularının onaylanması için kullanılan PBS veya puan tabanlı sistem AEA (Avrupa Ekonomi Alanı) dışından ülkeye giriş için başvuruda bulunan kişilerin 5 kademe altında incelenmesini sağlar. Bu kademeler başvuru yapılacak vize türüne ve Birleşik Krallık’ta yapılacak iş çeşidine bağlı olarak belirlenir.

Her kademede bulunan vizenin onay alabilmesi için hazırlanmış geçerli puanlar vardır. Bu puanların edinilmesi durumunda herhangi bir eksik yoksa vize başvurusunda bulunan kişiler olumlu sonuç alarak vize alma hakkı elde ederler.

Vize başvurusunda bulunacak kişilerin ülkede bulundukları süre içerisinde kendi ve ailelerinin maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduklarını kanıtlamaları alacakları puanların daha fazla olmasına yardımcı olur. Ayrıca İngilizce bilgisinin kanıtlanması ve tıbbi masrafların karşılanması için maddi yeterliliğin bulunması ile sigortanın yapılması puan tabanlı sisteme tabi olarak vize almalarını kolaylaştırır.

İngiltere Göçmenlik Noktası Tabanlı Sistem
İngiltere Göçmenlik Noktası Tabanlı Sistem

Kademeye Bağlı Olarak Puan Verilecek Kategoriler

PBS sisteminde her vize kademesi için geçerli olacak puan kategorileri vardır. Bu kategoriler altında alınacak puanlar vizenin yer aldığı kademeye ve kademe özelliklerine göre değişir.

Kademeye bağlı olarak puan verilecek kategoriler şunlardır;

Yaş: PBS sisteminde puan verilen kategoriler arasında yaş kategorisi vardır. Burada başvuru sahibinin yaşı dikkate alınır ve yaşına bağlı olarak 5-20 arasında bir puan verilir. Yaş kategorisinde vize başvurusunda bulunan gençler daha avantajlıdır. Çünkü sistemde genç adaylara yaş için daha fazla puan verilir.

İngilizce: Puan sisteminde İngilizce dil bilgisinin önemi büyüktür ve dil bilgisini kanıtlayanlar net 10 puan alırlar. İngilizcenin ana dil olduğu ülkelerin vatandaşları vize başvuruları için 10 İngilizce puanı alırlar. Farklı ülkelerden gelen kişiler İngilizcelerini kanıtlayabilmek adına bir sınava girerek sınav sonuçlarına göre bir puan alırlar. Sınava girenlerin de alabileceği en yüksek puan 10’dur.

Eğitim: Puan tabanlı sistemde vize başvuru sahipleri eğitim durumlarına bağlı olarak puan alırlar. Bu puan kademeye bağlı olarak bazen 30-50 puan olurken bazen 5-15 puan olur.

Mali imkanı: Başvuru sahiplerinin mali durumu puan alınan kategori çeşitleri arasında bulunur. Birleşik Krallık’ta bulundukları zaman dilimi içinde mali durum açısından sıkıntı yaşanmayacağının kanıtlanması gerektiğinde başvuru sahiplerinin bu kategoriden alacakları puanın yüksek olması önemlidir. Alınabilecek puan aralığı ise 15-45 veya 5-20 arasında değişir.

Ülke deneyimi: Başvurulan vizelerin türlerine bağlı olarak kişiler İngiltere’de yaşama, çalışma vs. deneyimlerinin bulunmasına bağlı olarak 5 puan alabilirler.

Sponsorluk sertifikası: Birleşik Krallık’a yapılan vize başvurularının bir bölümünde sponsorluk sertifikası zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğa tabi olacak vizelere başvuracak kişiler puan tabanlı sistemden 30-50 puan alabilirler.

Puan tabanlı sisteme tabi olarak vize alması gereken kişiler bu kategorilerden alabilecekleri puanları tahmin ederek vize alma hakkı edinip edinemeyeceklerini öğrenebilirler.

Vize Sistemi Kaç Seviyeden Oluşur?

Birleşik Krallık vizelerinde uygulanan puan tabanlı sistemde yer alan vizeler 5 seviyeden oluşur. Her seviye içinde birden fazla vize türü vardır. Başvuru sahipleri başvuracakları vizenin seviyesine bağlı olarak işlem yaparlar. Vize sistemi seviyelerine bağlı detaylar ise şunlardır;

Seviye 1 Vizeleri Nelerdir?

Seviye 1 ülkenin büyümesine katkı sağlayacak girişim ve yatırımlarda bulunacak kişilerin alabilecekleri vizelerden oluşur. Vizeye başvuracak kişilerin AEA veya AB dışından gelen kişiler olması ve yatırımcılık faaliyetleri dışında yüksek niteliği bulunan işlerde çalışıyor olmaları gerekir.

Seviye 1 kategorisinde bulunan vize çeşitleri ise şunlardır;

Girişimci vizesi: Birleşik Krallık’ta iş kurmak isteyenlerin alabileceği vizedir.

Olağanüstü yetenek vizesi: Uzmanlığı bulunan alanlarda olağanüstü yeteneğinin bulunduğu kanıtlanan kişilere verilir.

Yatırımcı vizesi: Birleşik Krallık’ta 2 milyon Euro (en az) yatırım yapmak isteyenlerin alabileceği vizedir.

Mezun girişimci vizesi: Yeni mezun olan kişilerin ülkede iş yapabilmesine ve iş yeri açmalarına imkan veren vizedir.

Kişilerin PBS’de geçerli olan puanı toplamaları durumunda bu seviye 1 vizelerini alabilmeleri mümkündür. Ayrıca bu vizelere başvuracak olan kişilerin Birleşik Krallık’ta çalışmak için iş teklifi almalarına gerek yoktur ve puanı almaları yeterlidir.

Seviye 1 Vizeleri İçin Verilen Puanlar

Belirtilen seviye 1 vizelerinin alınabilmesi için başvuru sahiplerinin puanlı sistemden minimum olarak 95 puana sahip olmaları gerekir. Bu puanları sistem için geçerli olan farklı kategorilerden alabilirler.

Seviye 1 vizeleri için alınabilecek puanlar şunlardır;

Yaş kategorisinde 28 yaş altında olanlar 20 puan, 28-29 yaş 10 puan, 30-31 yaş 5 puan ve 32 yaş ile üzerindekiler 0 puan alırlar.

Eğitim kategorisinde doktora yapalar 50 puan, lisans sahipleri 30 puan ve yüksek lisans yapanlar 35 puan alabilirler.

Mali geliri 20000-22999€ olanlar 15 puan, 23000-25999€ olanlar 20 puan, 26000-28999€ olanlar 25 puan, 29000-31999€ olanlar 30 puan alırlar. Gelirleri 32000-34999€ olanlar 35 puan, 35000-39999€ olanlar 40 puan ve 40000€ olanlar 45 puan alırlar. Gelirleri 20 bin Euro’dan az olan kişileri ise puan alamazlar.

İngilizce dil yeterliliği bulunanlar 10 puan alabilirler. İngilizcenin resmi dil olan ülkelerin vatandaşlarının kanıt sunması gerekmez ancak farklı ülkelerin vatandaşları dil bilgisini kanıtlamak için sınava girerler. Sınavdan geçer not almaları durumunda 10 puanı alabilirler. İngilizce dil yeterliliği kanıtı sunması gerekmeyen ülke vatandaşları ise şunlardır; Avustralya, Kanada, Belize, Bahamalar, Yeni Zelanda, Barbados, St Lucia, Abd, St Kitts ve Nevis, Jamaika, Grenada, Trinidad&Tobago, Guyana, Antigua&Barbuda, St Vincent&Grenadinler ve Dominika’dır.

Başvuru sahibinin Birleşik Krallık’ta almış olduğu bir yıllık eğitim varsa ya da lisans düzeyinde kazanmış olduğu bir yeterlilik varsa 5 puan kazanması mümkündür.

Bunlar yanı sıra başvuruda bulunan kişinin yaptığı başvuru öncesinde Birleşik Krallık’ta 1600 Euro kazanmışlığı varsa 5 puan daha kazanması mümkündür.

Seviye 2 Vizeleri Nelerdir?

Seviye 2 vizeleri ülkedeki vasıflı işçi ve iş gücü eksikliğinin giderilmesi amacıyla Birleşik Krallık’a davet edilen kişilerin alabileceği bir vizedir. Vasıflı işçiler yanı sıra sporcular ve din adamları bu kategorideki vizelere başvurabilecek olan kişilerdir. Ancak vizelerin alınabilmesi için kişilerin AEA dışından gelmesi ve iş teklifinde bulunan şirketlerin uluslararası şirket olması gerekir.

Seviye 2 kategorisinde bulunan vizeler ise şunlardır;

Genel vize: Orta ve yüksek vasıflı olan işlerde çalışması için ülkeye davet edilen kişilerin alabilecekleri vizedir.

Din adamları vizesi: Ülkede bulunan dini topluluklar adına çalışması için iş teklif edilen kişilerin alabilecekleri vizedir.

Transfer vizesi (şirket içi): Çalıştığı şirketin Birleşik Krallık şubesine transfer edilen çalışanların alabileceği vizedir. Bu vizenin alınabilmesi için yapılan işin yüksek ya da orta yüksekli bir iş olması gerekir.

Sporcu vizesi: Antrenör ve sporcuların alması gereken vizedir.

Seviye 2 vizelerinin başvurusun yapılabilmesi ve vizenin alınabilmesi için ilk gereklilik iş teklifinin kişiye yapılmış olmasıdır.

Seviye 2 Vizeleri İçin Verilen Puanlar

Seviye 2 vizelerinden birisine yapılan başvurunun onaylanabilmesi için başvuruda bulunacak kişilerin belirlenen kriterlerde en az 70 puan almış olmaları gerekir.

Kriterler ve alınabilecek puanlar şunlardır;

Doktora yapanlar 15, yüksek lisans ve lisans yapmış olanlar 10 ve NVQ3 eğitimi alanlar 5 puan alabilirler.

Kazançları 17000-19999€ olanlar 5 puan, 20000-21999€ olanlar 10 puan, 22000-23999€ olanlar 15 puan ve 24000€ olanlar 20 puan alabilirler.

İngiltere’de bakım gereksinimini karşılayabilecek olanlar 10 puan ve İngilizce yeterliliği bulunanlar 10 puan alabilirler.

Sponsorluk sertifikası kategorisinde ise sertifikalarına bağlı olarak 30-50 puan alabilirler.

Bu puanların alınabilmesi için yeterlilikler konusunda kanıt sunulması gerekir.

Seviye 3 Vizeleri Nelerdir?

Seviye 3 geçici işçi olarak Birleşik Krallık’a gidilmesi gerektiğinde alınması için belirlenmiş vize kategorisidir. Bu vizeleri alınması için kişilerin düşük vasfa sahip işlerde çalışması için teklif almaları gerekliliği şart koşulmuştur. Ancak puan tabanlı sistemin uygulanmaya başlamasından sonra düşük vasıflı olan işler için vizeye ve yabancılara ihtiyaç duyulmayacağına karar verilmiştir. Bu nedenle seviye vizeleri ve puanlaması sistemden kaldırılmıştır.

Seviye 4 Vizeleri Nelerdir?

Seviye 4 vizeleri öğrenciler için uygun görülen vizelerdir. Birleşik Krallık sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarında okumak isteyen öğrencilerin alabileceği vizelerdir. Bu vizelerin alınabilmesi için başvuru yapan öğrencilerin AEA vatandaşı olmamaları gerekir. Kademe 4 içinde bulunan vizeler iki adettir. Birinci vize çocuk öğrenci vizesidir (Tier 4). Bu vizeyi alabilecek kişiler 4-16 yaş arasındaki çocuklardır ve bu çocukların İngiltere’de okumak istemesi aynı zamanda da okula kabul edilmeleri gerekir.

İkinci vize ise genel öğrenci vizesidir. Bu vize içinde 16 yaşından büyük olan kişilerin İngiltere’de okumalarını sağlayan vizedir. Bu vizelerin 16 yaşından büyük kişiler tarafından alınabilmesi içinse okula kabul edildiklerini belirten bir belge sunulması gerekir.

Seviye 4 Vizeleri İçin Verilen Puanlar

Puan tabanlı sisteme göre seviye 4 (kademe 4 veya tier 4) vizelerinin alınabilmesi için başvuruda bulunan öğrencilerin 40 puan toplaması gerekir. 40 puan içinde bulunan 10 puan bakım için alınabilecek puandır. Bu puanın alınabilmesi için başvuruda bulunan öğrencinin eğitim boyunca mali ihtiyacını karşılayabileceğinin anlaşılması gerekir. Başvuru sahibinin haftada 15 saat (en az) sınıf çalışmasında bulunabileceği bir kursa katılması durumunda 30 puan alması mümkündür. Ancak katılması gereken kurs NVQ seviyesinde bir kurs olmalıdır.

Seviye 5 Vizeleri Nelerdir?

İngiltere göçmenlik noktası tabanlı sisteminde yer alan son vize kategorisi ise seviye 5 kategorisidir. Seviye 5 vizeleri gençlik hareketlilik programı ve geçici işçi vizesi olarak iki çeşide ayrılırlar. Gençlik hareketlilik programları gençlerin spor, yaratıcılık ve etkinlikler sebebiyle geçici olarak Birleşik Krallık’a gitmesi için uygulanır. Bu uygulamaya her yıl 55 bin üzerinde İngiliz vatandaşı olmayan öğrenci katılır ve tatillerinde ülkede çalışabilirler.

Geçici işçi vizesi ise spor, yaratıcı işler, din işleri ve hayır işleri sebebiyle ülkeye çalışmak amacıyla geçici olarak giden işçilerin alabileceği vizedir. Bu vizenin alınabilmesi için başvuru sahiplerinin hükümet tarafından yetkilendirilmesi gerekir. Seviye 5 vizeleri 1 kere alınabilen vizelerdir ve bu haklarını kullanan gençlerin tekrar aynı vizeyle Birleşik Krallık’a girmeleri mümkün değildir.

Seviye 5 Vizeleri İçin Verilen Puanlar

Seviye 5 vizelerine almak isteyen kişilerin göçmenlik noktası tabanlı sistemde 40 puanı alabilmeleri gerekir. Başvuru sahibi geçici işçilerin Birleşik Krallık’ta bulunacakları durumda maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri durumunda alacakları puan 10 puandır. Ayrıca geçici işçiler davet aldıkları kuruluş tarafından hazırlanmış sponsor sertifikasını sunduklarında 30 puan alabilirler.

Gençlik hareketliliği programından yararlanacak olan gençlerin ise 50 puana sahip olmaları gerekir. Bu gençler uyruklarına bağlı olarak sistemden 30 puan alabilirler. Ayrıca yaşları 18-30 aralığında ise 10 puan alırlar. Bunun dışında Birleşik Krallık’ta kendilerini finanse edebileceklerini kanıtlamaları durumunda 10 puana sahip olabilirler. Edindikleri puanlar sayesinde seviye 5 vizelerine başvuru yapabilirler.

İngiltere Turistik, Ticari ve Aile Ziyareti vize başvurusu yapmak ve hızlı bir şekilde randevu almak için >> vizerandevu.com/ingiltere-vizesi adresini kontrol ediniz ve bize ulaşınız.

İngiltere Göçmenlik Noktası Tabanlı Sistem Video;

İngiltere Vize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp
  • ×